• Administracja i obsługa

    • Główna księgowa:

              Agnieszka Sakowska

     Wykształcenie:

     Absolwentka studiów magisterskich  w zakresie Zarządzania małym i średnim przedsiębiorstwem na Uniwersytecie Zielonogórskim oraz studiów podyplomowych w zakresie Rachunkowości na Uniwersytecie Szczecińskim. 

     Ukończyła I, II i III stopień certyfikacji zawodu księgowego; ukończyła także wiele szkoleń w zakresie: rachunkowości budżetowej, płac, kadr, ochrony danych osobowych oraz prowadzenia i rozliczania projektów wspołfinansowanych ze środków unijnych.

      

     Staż pracy: 17 lat, od 2014r. w naszym Przedszkolu

     Zainteresowania, hobby:

     • jazda na rowerze, fitness.

      

     ***************************************************************************************

     Sam. referent ds. pracowniczych

     poszukujemy pracownika

     ***************************************************************************************

     Inspektor d/s administracji i finansów:

     Marlena Szczerbińska

     Wykształcenie:

     Absolwentka studiów magisterskich w zakresie filologii rosyjskiej na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studiów podyplomowych w zakresie Rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

     Ukończyła wiele szkoleń w zakresie: żywienia dzieci, działania placówki zgodnie z zasadami HCCP, organizacji i realizacji zamówień publicznych w tym prowadzonych w ramach projektów wspołfinansowanych ze środków unijnych, prowadzenia Systemu Informacji Oświatowej.

     Staż pracy: 16 lat, od 2017 r. w naszym Przedszkolu

     Zainteresowania, hobby:

     • psychologia, podróże, teatr

      

     ********************************************************************************

     Pomoc nauczyciela w oddziale integracyjnym       

              Katarzyna Dobromilska                                                   

        Wykształcenie: 

     Absolwentka studiów magisterskich w zakresie  Rewalidacji osób chorych na Uniwersytecie Zielonogórskim oraz studiów podyplomowych  w zakresie: Edukacja i rehabilitacja   dzieci z  niepełnosprawnością intelektualną na  Łużyckiej  Szkole Wyższej  im. Jana Solfy w Żarach

      

     Kwalifikacje:

     • rewalidacja osób chorych,     Edukacja i   rehabilitacja   dzieci z   niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika) 

     Ukończone kursy doskonalące w zakresie: 

     • pracy z dzieckiem niepełnosprawnym w tym autystycznym, integracji sensorycznej, komunikacji alternatywnej, pedagogiki daltońskiej, muzykoterapii, arteterapii, współpracy z rodzicami, doskonalenia znajomości języka angielskiego według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

     Staż pracy:  11 lat,  od 2014r. w naszym Przedszkolu

     Zainteresowania, hobby:

     • sport, dobra książka i film (najlepiej filmy przyrodnicze, dokumentalne i horrory), zwierzęta

      

     **************************************************************************************

     Pomoc nauczyciela w grupie dzieci 3 letnich - Motylki:

     Magdalena Ciesielska

     Wykształcenie: Absolwentka Medycznej Policealnej Szkoły "Awangarda" w Zielonej Górze - kierunek: opiekunka dziecięca

     Staż pracy: 12 lat, od 2020r. w naszym Przedszkolu

     Zainteresowania, hobby:

     • zajęcia manualne, praca w ogrodzie, czytanie książek, jazda na rowerze

      

     ****************************************************************************************

     Woźne Oddziałowe:

     Adriana Pryjma

     Staż pracy: 18 lat, od 2011r. w naszym Przedszkolu

     Beata Walentowska

     Staż pracy:  34 lata, od 2021r. w naszym Przedszkolu 

     Jolanta Rozwód

     Staż pracy: 38 lat, od  2017r. w naszym Przedszkolu

     Zainteresowania, hobby: nordic walking, czytanie książek, jazda na rowerze

     Arleta Sawicka

     Staż pracy: 28 lat, od 2017r.  w naszym Przedszkolu

     Ewelina Słońska

     Staż pracy: 7 lat, od  2019r. w naszym Przedszkolu

     Marta Graczyk

     Staż pracy:  1 rok, od 2021r.  w naszym Przedszkolu

     *************************************************************************************

     Kuchnia:

     Edyta Zaworska - szef kuchni

     Staż pracy: 25 lat, od 2007r. w naszym Przedszkolu

     Małgorzata Stanisławska - kucharka

     Staż pracy: 28 lata, od 2008r. w naszym Przedszkolu

     Monika Bernad - pomoc kuchenna

     Staż pracy: 14 lat, od 2021r. w naszym Przedszkolu

     ***********************************************************************************

     Konserwator:

     Zbigniew Tokarz

     Staż pracy:  44 lata, od  2006r. w naszym Przedszkolu

     Zainteresowania, hobby:

     • gra na gitarze, muzyka rozrywkowa (pop), majsterkowanie, biwakowanie
liczba odwiedzin: 2775