• Ochrona Danych Osobowych

    •  

      

     Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679      z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)   

      

     informuję, że:

      

     1. Administratorem danych osobowych jest Przedszkole Miejskie Nr 1 z siedzibą w Kożuchowie, przy ul. 22 Lipca 1807 45, tel. 68 355 24 58, e-mail przedszkolenr1@op.pl
     2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w przedszkolu możliwy jest pod numerem tel. 68 355 24 58 wew. 33 lub adresem e-mail przedszkolenr1@op.pl
     3. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w naszym Przedszkolu jest p. Agnieszka Sakowska
liczba odwiedzin: 3363