• Opłaty w Przedszkolu

    • WYŻYWIENIE

     Dzienna stawka za wyżywienie wynosi 7,50 zł

     z czego: za I śniadanie 1,90zł, za II śniadanie 1,90zł oraz za obiad 3,70zł

     Odpłatność za posiłki wnosimy z góry.

     Za zgłoszone nieobecności od 2 dni (łącznie) naliczane są odpisy - w kolejnym miesiącu.

     Konto do wpłaty za wyżywienie:

     72 9673 0007 0000 0011 0259 0001

     ZAJĘCIA EDUKACYJNE, DODATKOWE i SPECJALISTYCZNE

     Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Kożuchowie nr LXIII/359/14 z dnia 27 sierpnia 2014r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kożuchów oraz Uchwałą zmieniającą z dnia 29 grudnia 2016r.  nr XXXVI/311/16 dziesięć pierwszych godzin pobytu dziecka w Przedszkolu jest bezpłatnych. Rodzice ponosza koszty dopiero za jedenastą godzinę w wysokości 1,00zł

     Nauczyciele codziennie zapisują godziny przyjścia i wyjścia każdego dziecka.

     Koszty wszyskich zajęć dodatkowych (j. angielski, rytmika, taniec, koncerty umuzykalniające  i teatrzyki) oraz zajęć specjalistycznych (logopedia, terapia pedagogiczna, rewalidacja, gimnastyka korekcyjna, integracja sensoryczna, korekcyjno-kompensacyjne, terapia ręki) ponosi w całości Gmina Kożuchów.

liczba odwiedzin: 331