Aktualności

Grupy

   

Zbiór procedur w czasie trwania pandemii COVID-19

Adaptacja dzieci w przedszkolu w okresie wakacji 2020           

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przedszkola na nowy rok szkolny 2020/2021,  które chcą  przyjść do przedszkola na proces adaptacji w okresie wakacji tj. od 10.08 do 28.08.2020      zapoznają się ze zbiorem procedur  obowiązujących w trakcie pandemii COVID-19 oraz wypełniają i przynoszą przed przyjściem dziecka do przedszkola oświadczenia                               (zał. nr 3, 4 i 5) 

Rodzice uzgadniają wcześniej z dyrektorem placówki konkretne terminy i godziny  przyjścia z dzieckiem do przedszkola, jest to warunek konieczny uczestniczenia w adaptacji / tel. 68 355 24 58 wew. 34/

Celem opracowanych procedur jest ustalenie sposobu postępowania dla zapewnienia bezpieczeństwa dzieci objętych opieką placówki oraz pracowników świadczących pracę  na terenie Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Kożuchowie w trakcie pandemii koronawirusa COVID-19 zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia oraz Ministra Edukacji Narodowej związanymi z otwarciem przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej oraz innych form wychowania przedszkolnego.

AKTUALNE

LINK Zbior_procedur_dotyczacych_organizacji_pracy_przedszkola_podczas_pandemii_COVID-19_-_aktualizacj.pdf

LINK zalacznik_nr_3_Oswiadczenie_o_zapoznaniu_sie_z_procedurami.docx

LINK zalacznik_nr_4_Oswiadczenie_o_stanie_zdrowia_dziecka.docx

LINK oswiadczenie_nr_5_Opiekun_dziecka_w_procesie_adaptacji.docx

 

 

ARCHIWUM

LINK Zbiór_procedur_dotyczacych_organizacji_pracy_przedszkola_podczas_pandemii_COVID-19_(2).pdf

LINK załącznik_nr_1_Upoważnienie_do_odbioru_dziecka_podczas_pandemii_COVID-19(1).docx

LINK załącznik_nr_2_Zaświadczenie_potwierdzające_zatrudnienie.docx

LINK załącznik_nr_3_Oświadczenie_o_zapoznaniu_się_z_procedurami .docx

LINK załącznik_nr_4_Oświadczenie_o_stanie_zdrowia_dziecka.docx

WYTYCZNE: Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego:

LINK Wytyczne_GIS_i_MZ(1).pdf

LINK Wytyczne_GIS_dla_zlobkow_i_przedszkoli_z 4 maja 2020r.pdf

Kształcenie na odległość

Panie Dorota i Marta zapraszają

Pani Dorota zaprasza

Panie Anita i Kasia zapraszają

Panie Asia i Basia zapraszają

Panie Dorota i Olga zapraszają

  Panie Ela i Ala zapraszają

Ks. Tomek zaprasza

Pani Ewa zaprasza 

Pan Artur zaprasza

Kącik Logopedyczny

Porady logopedy / neurologopedy

Pani Basia zaprasza

Kącik Terapeutyczny

Porady terapeuty pedagogicznego

Pani Kasia zaprasza

Porady terapeuty ręki

Pani Dorota zaprasza

 

Kącik Integracji Sensorycznej

Porady terapeuty integracji sensorycznej

Pani Anita zaprasza

 

 

 

Kącik Gimnastyki Korekcyjnej

Kącik Rewalidacji

Porady specjalistów od rewalidacji

Panie Marta i Ela zapraszają

Kożuchów dzieciom, czyli nasze unijne projekty

Strefa Rodzica

Nasze filmy

                                                                      

Kontakt

 • Przedszkole Miejskie Nr 1
  67-120 Kożuchów
  ul. 22 Lipca 1807 nr 45
 • 68 355 24 58
  dyrektor wew. 34
  księgowość wew. 33
  intendent wew 32

Galeria zdjęć