Aktualności

Grupy

   

Zbiór procedur w czasie trwania pandemii COVID-19

ROK SZKOLNY 2020 / 2021

       Rodzice dzieci, które przyjdą do naszego przedszkola od 01 września 2020r. proszeni są o przyniesienie wypełnionych dodatkowych dokumentów związanych z pandemią COVID-19:      druk nr 1, 3, 4. Druki można pobrać ze strony www (poniżej tekstu)  lub pobrać wydrukowane przedszkolu

LINK - aktualizacja od 26.10.2020r.

  Zbior_procedur_dotyczacych_organizacji_pracy_przedszkola_podczas_

pandemii_COVID-19_w_roku_szkoln.pdf

zalacznik_nr_1_Upowaznienie_do_odbioru_dziecka_podczas_pandemii_COVID-19(2).docx

zalacznik_nr_3_Oswiadczenie_o_zapoznaniu_sie_z_procedurami(5).docx

zalacznik_nr_4_Oswiadczenie_o_stanie_zdrowia_dziecka(5).docx

Rodziców, którzy chcą z dzieckiem uczestniczyć w sali w adaptacji dodatkowo obowiązuje druk nr 5

zalacznik_nr_5_Opiekun_dziecka_w_procesie_adaptacji(1).docx

przypominamy jednak, iż uczestniczenie w procesie adaptacji wymaga zgody dyrektora przedszkola.

LINK Wytyczne-zlobki-przedszkola-IV-aktualizacja-25-08-2020.

 

Stara wersja ZBIOR_PROCEDUR_PODCZAS_PANDEMII_COVID-19__rok_szkolny_2020-2021.pdf

****************************************************************************************************

Adaptacja dzieci w przedszkolu w okresie wakacji 2020           

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przedszkola na nowy rok szkolny 2020/2021,  które chcą  przyjść do przedszkola na proces adaptacji w okresie wakacji tj. od 10.08 do 28.08.2020      zapoznają się ze zbiorem procedur  obowiązujących w trakcie pandemii COVID-19 oraz wypełniają i przynoszą przed przyjściem dziecka do przedszkola oświadczenia                               (zał. nr 3, 4 i 5) 

Rodzice uzgadniają wcześniej z dyrektorem placówki konkretne terminy i godziny  przyjścia z dzieckiem do przedszkola, jest to warunek konieczny uczestniczenia w adaptacji / tel. 68 355 24 58 wew. 34/

Celem opracowanych procedur jest ustalenie sposobu postępowania dla zapewnienia bezpieczeństwa dzieci objętych opieką placówki oraz pracowników świadczących pracę  na terenie Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Kożuchowie w trakcie pandemii koronawirusa COVID-19 zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia oraz Ministra Edukacji Narodowej związanymi z otwarciem przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej oraz innych form wychowania przedszkolnego.

AKTUALNE

LINK Zbior_procedur_dotyczacych_organizacji_pracy_przedszkola_podczas_pandemii_COVID-19_-_aktualizacj.pdf

LINK zalacznik_nr_3_Oswiadczenie_o_zapoznaniu_sie_z_procedurami.docx

LINK zalacznik_nr_4_Oswiadczenie_o_stanie_zdrowia_dziecka.docx

LINK oswiadczenie_nr_5_Opiekun_dziecka_w_procesie_adaptacji.docx

LINK Wytyczne dla przedszkoli Głównego Inspektora Sanitarnego - zaznaczono_ważne_fragmenty.pdf

****************************************************************************************************************************************************

ARCHIWUM

LINK Zbiór_procedur_dotyczacych_organizacji_pracy_przedszkola_podczas_pandemii_COVID-19_(2).pdf

LINK załącznik_nr_1_Upoważnienie_do_odbioru_dziecka_podczas_pandemii_COVID-19(1).docx

LINK załącznik_nr_2_Zaświadczenie_potwierdzające_zatrudnienie.docx

LINK załącznik_nr_3_Oświadczenie_o_zapoznaniu_się_z_procedurami .docx

LINK załącznik_nr_4_Oświadczenie_o_stanie_zdrowia_dziecka.docx

WYTYCZNE: Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego:

LINK Wytyczne_GIS_i_MZ(1).pdf

LINK Wytyczne_GIS_dla_zlobkow_i_przedszkoli_z 4 maja 2020r.pdf

KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ

Z dniem 26 czerwca 2020r. zakończono kształcenie na odległość

Z dniem 26 czerwca 2020r. zakończono kształcenie na odległość

W okresie 19 - 23 października 2020r.  grupa Sowy pracowała zdalnie

Z dniem 26 czerwca 2020r. zakończono kształcenie na odległość

W okresie 19 - 23 października 2020r.  grupa Żabki  pracowała zdalnie

W okresie od 30.11 do 04.12  2020r.  grupa Pszczółki pracowała zdalnie

Z dniem 26 czerwca 2020r. zakończono kształcenie na odległość

Z dniem 26 czerwca 2020r. zakończono kształcenie na odległość

Z dniem 26 czerwca 2020r. zakończono kształcenie na odległość

Kącik Logopedyczny

Porady logopedy / neurologopedy

Z dniem 26 czerwca 2020r. zakończono kształcenie na odległość

Kącik Terapeutyczny

Porady terapeuty pedagogicznego

Z dniem 26 czerwca 2020r. zakończono kształcenie na odległość

Kącik Integracji Sensorycznej

Porady terapeuty integracji sensorycznej

Z dniem 26 czerwca 2020r. zakończono kształcenie na odległość

 

 

Kącik Gimnastyki Korekcyjnej

Porady specjalisty od gimnastyki korekcyjnej

Z dniem 26 czerwca 2020r. zakończono kształcenie na odległość

Kącik Rewalidacji

Porady specjalistów od rewalidacji

Z dniem 26 czerwca 2020r. zakończono kształcenie na odległość

Kożuchów dzieciom, czyli nasze unijne projekty

Strefa Rodzica

Nasze filmy

                                                                      

Kontakt

 • Przedszkole Miejskie Nr 1
  67-120 Kożuchów
  ul. 22 Lipca 1807 nr 45
 • 68 355 24 58
  dyrektor wew. 34
  księgowość wew. 33
  intendent wew 32

Galeria zdjęć