• Ubezpieczenia dzieci

    • Drodzy Rodzice

     Ubezpieczenie dzieci w Przedszkolu jest dobrowolne. Każdy Rodzic indywidualnie podejmuje decyzję czy chce aby dziecko było ubezpieczone.

     Na początku roku (na pierwszych zebraniach ogólnych, w których uczestniczą rodzice z wszystkich 6 grup przedszkolnych) Rodzice wspólnie podejmują decyzję jaką firmę ubezpieczeniową wybierają na dany rok szkolny oraz który wariant ubezpieczenia (za jaką składkę). 

     Ubezpieczenie obejmuje okres całego roku szkolnego tj od 01 września (początek roku) do 31 sierpnia (koniec roku); 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, w kraju i za granicą. 

     W roku szkolnym 2021/2022 jesteśmy ubezpieczeni w firmie COMPENSA na sumę 60.000,00zł  - wariant V.

     U Dyrektora Przedszkola można uzyskać więcej informacji oraz otrzymać wniosek o odszkodowanie jakie należy złożyć do firmy w przypadku jakiegokolwiek zdarzenia.

liczba odwiedzin: 3709