• Nagłówek

    • Rada Rodziców jest społecznym organem Przedszkola, działającym na podstawie art. 83 i 84 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021r. poz. 1082 z póź. zm.).

     W skład Rady Rodziców naszego Przedszkola wchodza przedstawiciele Rodziców z 6 grup tzw. trójki grupowe. Rada działa zgodnie z ustanowionym Regulaminem, wybiera ze swego składu Prezydium Rady: przwodniczącego (-cą), skarbnika, sekretarza oraz dwie komisje:   żywieniową i rewizyjną.

     Dobrowolna składka na Radę Rodziców została ustalona podczas zebrań ogólnych rodziców w dniach 5 i 6 września 2022r. i wynosi 70,00zł. od rodziny. Składkę możemy płacić w całości lub podzieloną na części u Intendentki p. Marleny Szczerbińskiej lub na konto Rady Rodziców:   

     Bank Spółdzielczy w Kożuchowie 80 9673 0007 0001 0009 2702 0001

     Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2022/2023

     Przewodniczący - Magdalena Grocholska

     Skarbnik - Elżbieta Potrzeba

     Sekretarz - Michał Gałązka

     Komisja rewizyjna: Angelika Jakubska, Natalia Filejska

     Komisja żywieniowa: Agnieszka Przypis

     Członkowie - Maja Hajnos, Justyna Molenda, Agnieszka Żurawska, Iza Jaskórzyńska, Wioletta Wróblewska, Natalia Mendel, Urszula Sokołowska, Anna Bogusz, Elżbieta Mazur, Angela Końko, Justyna Antecka-Klimek, Damian Hilmanowicz, Agata Tolas 

liczba odwiedzin: 3782