• Logopedia

    • Zajęcia terapii logopedycznej  w naszym Przedszkolu prowadzi p. Barbara Walas  posiadająca ukończone studia podyplomowe z Terapii pedagogicznej i logopedii na Uniwersytecie Zielonogórskim oraz  p. Anita Bembnowicz - Matuszewska, posiadająca ukończone studia podyplomowe  z Logopedii ogólnej na Uniwersytecie Wrocławskim.

     Terapia logopedyczna ma na celu usprawnienie funkcji komunikacyjnej poprzez stopniowe korygowanie zakłóceń występujących podczas porozumiewania się, ale także:

     • usprawnienie motoryki narządów mowy,
     • korekcja wad wymowy,
     • usprawnianie funkcji językowej, oddechowej oraz fonacyjnej,
     • budowanie słownictwa czynnego i biernego,
     • wypracowanie alternatywnych zachowań komunikacyjnych,
     • usuwanie zakłóceń procesu porozumiewania się,
     • usprawnianie funkcji pokarmowych.

      

     LINK: Ćwiczenia i zabawy logopedyczne

liczba odwiedzin: 1760