• Terapia pedagogiczna

    •                

      W tej zakładce wita Państwa Katarzyna Stawicka - Kąkol 

     terapeuta pedagogiczny w naszym przedszkolu

      

     Drodzy Rodzice

       Kącik terapeutyczny powstał podczas pracy zdalnej w 2020r.  Poniżej znajdziecie Państwo wiele ciekawych materialów do pracy i zabawy z dziećmi w warunkach domowych.  Życzę miłej i wesołej zabawy!

      

     Zanim zaczniemy kilka ważnych informacji. Terapia pedagogiczna to proces długotrwałych oddziaływań, szereg całościowych działań o charakterze pedagogicznym, nastawionych na pomoc dziecku, niwelowanie trudności, przyczyn i objawów niepowodzeń edukacyjnych, nastawionych na eliminowanie ujemnych konsekwencji, podwyższanie samooceny i motywacji do dalszego działania. Terapia ta dąży do wszechstronnego rozwoju zdolności poznawczych i percepcyjno - motorycznych. Terapia pedagogiczna jest również zamiennie nazywana zajęciami korekcyjno - kompensacyjnymi. Korekcja oznacza poprawę i usprawnianie, a kompensacja to wyrównywanie braków w umiejetnościach edukacyjnych dziecka.

     CELE TERAPII PEDAGOGICZNEJ

     - stymulowanie ogólnego rozwoju dziecka: umysłowego, psychicznego, emocjonalnego i poznawczego

     - wzmacnianie pozytywne dziecka

     - dodawanie wiary we własne możliwości

     - wyrabianie odpowiedniej motywacji do działania

     - ułatwianie opanowania materiału na danym etapie edukacyjnym, poprzez korygowanie zaburzonych sfer

     Tylko terapia prowadzona systematyczne daje efekty.

     Drodzy Rodzice propozycje ćwiczeń zamieszczone tutaj stanowią tylko dodatek do prowadzonej terapii pedagogicznej. W związku z zainstniałą sytuacją, króra uniemożliwia dzieciom kontakt bezpośredni z terapeutą, proszę o korzystanie z pomysłów umieszczanych w tym miejscu.

     Czas trwania wybranych ćwiczeń to około 20-30 min dziennie. W tym szczególnym czasie ważna jest systematyczność wykonywania ćwiczeń.

      

     Wybrane przykłady ćwiczeń wspomagających rozwój dziecka w wieku przedszkolnym

      

     I. Ćwiczenia ogólnej sprawności ruchowej (koordynacji ruchowej i ruchowo-wzrokowo-słuchowej)

      Ćwiczenia równowagi (np. chodzenie po narysowanej linii)

      Chody i marsze ze zmianą kierunku ruchu na określony sygnał dźwiękowy, wzrokowy

      Ćwiczenia orientacji kierunkowej związane z percepcją słuchową (np. zabawa w chowanego, Kubusiu , gdzie jesteś, skąd głos dochodzi, gdzie ptak śpiewa)

      Zagadki ruchowe (odgadywanie czynności) jako ćwiczenia wyobraźni i pamięci ruchowej, np. kreślenie w powietrzu kształu dowolnego przedmiotu i odgadywanie przez dziecko, co to za przedmiot; demonstrowanie za pomocą ruchów różnych czynnośi, np.: mycie, jedzenie i odgadywanie przez dziecko tych czynności

      Zabawy wdrażające do gospodarowania własnymi ruchami i usprawniające koordynację ruchów (ćwiczenia rozmachowe obu ramion – ruchy płynne, rytmiczne ruchy zmienne, naśladowanie ptaków, samolotów, pajacyk, itp.)

      Zabawy ruchowe – zręcznościowe (toczenie, rzucanie i chwytanie różnych przedmiotów: woreczków, piłek)

      Zabawy i gry zręznościowe (granie w karty, pchełi, bierki)

      Zabawy ruchowe – duża motoryka:

     przeciąganie liny lub rozciąganie gumy,

     skakanie na dużej piłce,

     chodzenie krzyżując nogi,

     naśladowanie biegania, skakania zwierząt,

     balansowanie ciałem na dużej piłce w pozycji siedzącej,

     ćwiczenie tułowia – skłony i skręty w różnych kierunkach,

     naprzemienne wymachy rąk – do przodu i do tyłu,

     rysowanie oburązc w powietrzu linii pionowych, poziomych, kół i innych dużych i małych rysunków i symboli,

     rysowanie kół na papierze lewą prawą ręką i oburącz,

     tańce,

     Zabawy ruchowe – mała motoryka:

     krążenie prostymi ramionami do przodu i do tyłu,

     pływanie na sucho, ramiona jak do „żabki”

     swobodne machanie ramionami

     krążenie ramionami do przodu z kijkiem w obu dłoniach,

     ściskanie piłeczek „antystresowych”, gniotków,

     naprzemienne zaciskanie dłoni,

     potrząsanie kolejno kończynami górnymi i dolnymi,

     „wkręcanie” żarówek,

     przypinanie i odpinanie spinaczy do sznurka,

     zbieranie palcami ziarenek grochu, zbieranie kamyków dwoma palcami jak pęsetą

     siłowanie się na ręce,

     wałkowanie ciasta, ugniatanie ciasta (np. gdy mama robi makaron, pierogi),

     rozpoznawanie przedmiotów poprzez dotyk, bez udziału wzroku,

     zabawy palcami, ćwiczenia rąk

     odkręcanie i zakręcanie słoików,

     temperowanie kredek,

     nakręcanie mechanicznych zabawek,

     gra w „łapki”,

     kręcenie korbką od młynka,

     młynek z rąk,

     owijanie sobie ręki bandażem, wstążką

     II. Ćwiczenia sprawności manualnej:

     - ćwiczenia rozmachowe (rozluźnianie napięcia mięśni ramienia i przedramienia)

      Zamalowywanie farbami dużych płaszczyzn (kartony, gazety, arkusze szarego papieru) dużym pędzlem, ruchami pionowymi lub poziomymi z zachowaniem kierunku od lewej do prawej, z góry na dół

      Zamalowywanie dużej przestrzeni ograniczonej konturem

      Pogrubianie konturów dużych form geometrycznych i dużych rysunków

      Malowanie dużych form kolistych z zachowaniem kierunku pisania owali liter (odwrotnie do ruchu wskazówek zegara, zaczynają od miejsca cyfry „” na tarczy zegarowej) płynnym, ciągłym ruchem

      Malowanie dużych form falistych i szlaczków

      Rysowanie na dużych powierzchniach

     kreślenie - kredą na tablicy, pędzlem, węglem na dużych arkuszach; palcem, patykiem na tacach z kaszą manną

     - ćwiczenia manualne (usprawniające małe ruchy ręki: dłoni, nadgarstka i palców)

      Montowanie konstrukcji z gotowych elementów (klocków, krążków itp.)

     Zabawy konstrukcyjne

     - przybijanki wg wzoru

     - układanki magnetyczne i inne

      Układanki płaskie (obrazkowe, geometryczne, klockowe, wtyczkowe) z zachowaniem stopniowania trudności: na wzorze, według wzoru i bez wzoru (z pamięci)

     Układanie np.

     - z koralików, klocków (dużych i małych): mebli, pojazdów, drzew, rośin, budowli, figur

     - z patyczków: płotów, drabin, domów

     - z tasiemki: figur geometrycznych

     - z elementów mozaiki geometrycznej: postaci ludzi i zwierząt  

     Układanki i gry

     - układanki rozsypanki

     - układanki dobieranki

     - układanki i gry oparte na przeliczaniu

      Modelowanie (plastelina, modelina i inne tworzywa), zaczynają od prostych form, jak kulki czy wałeczki, do coraz bardziej złożonych wymagająych łączenia różnych elementów. Lepienie z plasteliny, masy solnej, układanie z plasteliny kwiatków, zwierząt.

      Nawlekanie koralików, przewlekanie sznurków przez otworki w tekturkach, przewlekanie tasiemek przez różne otwory (np. guziki)

      Zwijanie sznureczka

      Wycinanie z papieru z uwzglęnieniem stopnia trudności: cięcie po linii prostej, falistej, wycinanie form geometrycznych i konturowych rysunków, obrazków z gazety

      Wycinanki - naklejanki z papieru, materiału, włóczki itp.

      Wydzieranki - naklejanki, np. darcie papieru gazetowego na paski i układanie z nich wzorów

      Łamanki papierowe (łódeczki, samoloty, czapki itp.)

     Ćwiczenia sprawnych ruchów palców i rozluźniające napięcie mięśniowe, np. naśladowanie gry na pianinie, pisania na maszynie, odtwarzanie rytmu deszczu, strząsanie wody z palców, nauka prania skarpetek

      sprzątanie pokoju, układanie zabawek

      Stemplowanie (stempelki z ziemniaka - konturowe zwierząt, kwiatów, samochodów itp.), tworzenie za pomocą stempli kompozycji z figur geometrycznych

      Malowanie – suchym palcem, palcami, pęczkiem waty

      Wycieranie gumką

      Obieranie jajek ze skorupek

      Ugniatanie małych kulek z bibuły trzema palcami; ugniatanie papierowych kul i rzucanie nimi do celu

     Należy zachęcać dzieci do samodzielnego wykonywania czynności samoobsługowych: zapinanie i odpinanie guzików; zasuwanie i odsuwanie zamków błyskawicznych; sznurowanie butów.

     - ćwiczenia graficzne (usprawniające drobne ruchy ręki ułożonej w pozycji jak przy pisaniu)

      Kreślenie form kolistych

      Kreślenie prostych linii łączących wyznaczone punkty – trafianie do celu

      Pogrubianie konturów, czyli wodzenie po wzorze figur geometrycznych, prostych szlaczków (wysokości 3-4 cm), konturów obrazków

      Rysowanie wzorów po śladzie kropkowym lub kreskowym

      Rysowanie za pomocą szablonów figur geometrycznych i nieskomplikowanych przedmiotów, według stopnia trudności

      Kopiowanie rysunków przez kalkę techniczną

      Zamalowywanie kredkami małych przestrzeni

      Kreskowanie – wypełnianie konturów kolorem za pomocą równoległych kresek poziomych lub pionowych (z zachowaniem kierunków od lewej do prawej i od góry do dołu)

      Rysowanie szlaczków literopodobnych w liniaturze, w zmniejszającym się stopniowo wymiarze aż do liniatury zeszytu, według stopnia trudności: wodzenie po wzorze, kończenie rozpoczętego wzoru i odwzorowywanie

      Odtwarzanie układów elementów powtarzająych się cyklicznie, różniących się kształtem lub kolorem (np. kwadrat, kółko, trójkąt; biał kółko, czerwone kółko, niebieskie kółko) w liniaturze, zgodnie z kierunkiem pisania

      Rysowanie szlaczków obrazkowych  w liniaturze, zgodnie z kierunkiem pisania

      Rysunki dowolne kredkami świecowymi lub ołówkowymi

      Rysowanie wg poleceń słownych, np. do góry, w prawo, w lewo, w prawym górnym rogu itp „dyktanda graficzne”

     III. Ćwiczenia funkcji wzrokowej i orientacji przestrzennej na podstawie materiału konkretnego (obrazkowego) i abstrakcyjnego (geometrycznego i literowego – bez czytania)

      Dobieranie par jednakowych obrazków (dobieranki, loteryjki, domino)

      Dobieranie par jednakowych figur geometrycznych

      Odtwarzanie z pamięci układów elementów (obrazków, przedmiotów, figur geometrycznych)

      Rozpoznawanie treści obrazków

      Rozpoznawanie zmian w układach elementów – zabawa „o tu się zmieniło?” - dziecko przygląda się różnym przedmiotom w pokoju, później wychodzi za drzwi, a my zmieniamy położenie jakiegoś przedmiotu. Zadaniem dziecka jest odgadnięcie: co zmieniło swoje miejsce. Początkowo zaczynamy od zapamiętywania małych przestrzeni (np. biurko, półka), później zwiększamy przestrzeń do całgo pokoju. Zwiększamy także liczbę zmienianych przedmiotów do 2-3.

      Układanie obrazków według instrukcji słownej (po lewej, po prawej, na górze, na dole, za, przed itp.); wskazywanie obrazków o określonym położeniu, samodzielne określanie ich położenia

      Układanie obrazków w kolejności, w jakiej były pokazywane (różne obrazki, długie i krótkie ekspozycje)

      Opisujemy dziecku dokładnie określony przedmiot: wielkość kształt (ogólnie), kolor, itp. Zadaniem dziecka jest wskazanie i nazwanie tego przedmiotu.

      Pokazujemy przez krótką chwilę obrazek i chowamy go. Zadaniem dziecka jest wymienienie jak najwięszej liczby szczegółów zapamiętanych z obrazka. Zaczynamy od prostych obrazków do zawierających coraz więcej szczegółów.

      Na jednym całościowym obrazku dziecko układa w odpowiednim miejscu (jakiś szczegół odpowiedni fragment obrazka).

      Stemplowanie, układanie figur, nawlekanie koralików w odpowiedniej kolejności i powtarzanie pewnego fragmentu kilka razy.

      Rysowanie i pisanie po śladzie (po kropeczkach, kreseczkach, według kolejności numerycznej).

      Dobieranie par jednakowych obrazków – gra w „piotrusia”, gra „memory”.

      Łączenie elementów na rysunku związanych ze sobą np. kwiatek – wazon, but – noga, pędzel – farby, talerz – widelec.

      Wypełnianie wyznaczonych konturów – zamalowywanie płaszczyzn, wyklejanie wycinankami lub plasteliną

      Układanie obrazków z części (układanki płaskie i klockowe)

      Dobieranie części obrazka do całości (uzupełnianki obrazkowe)

      Układanie figur geometrycznych z części

      Dobieranie części figury geometrycznej do całości

      Układanie obrazków i kompozycji z figur geometrycznych wedłg wzoru i z pamięci

      Rysowanie kompozycji za pomocą szablonów (rysunkowych i geometrycznych)

      Uzupełnianie niedokończonych rysunków i figur geometrycznych, liter (dorysowywanie brakująych elementów lub części)

      Rysowanie kompozycji geometrycznych według wzoru

      Budowanie według wzoru kompozycji z klocków

      Dobieranie zbiorów liczbowych w tym samym układzie (domina kwiatowe, domino klasyczne, kostki do gier)

      Wyszukiwanie różnic między obrazkami

      Wyszukiwanie podobieństw między obrazkami

      Wyszukiwanie i dobieranie par jednakowych liter – bez czytania, jedynie na podstawie identyfikacji wzrokowej (domina literowe, klocki i rozsypanki literowe, teksty)

      Odnajdywanie w plątaninach graficznych figur, znaków, liter

      Wyszukiwanie liter i wyrazów w labiryntach graficznych

      Znajdywanie różnic w wyrazach podobnych graficznie

      Odnajdywanie drogi w labiryncie tylko za pomocą wzroku

      Rozpoznawanie figur, cyfr i liter „wykreślanych” światłem latarki laserowej

      Podążanie wzrokiem za poruszająymi się przedmiotami: oddalająymi się od nas i zbliżającymi się wybieramy do obserwacji np. określone marki samochodów

      Wolne przesuwanie wzrokiem po liniach w poziomie i w pionie (z bliska i z daleka)

      Popatrz przez okno na rzecz , która znajduje się najbliżej i najdalej od okna, przenoś szybko wzrok z jednej na drugą

      Spróbuj dostrzec jak najwięej szczegółów w ciemnym pokoju

      Nie poruszając głową (wodząc oczami), popatrz na jadący samochód, lecącego ptaka

      Nie poruszając głową zobacz, co jest obok ciebie z prawej i lewej strony, nad głową i przed stopami

      

     Ćwiczenia i zabawy dla małych dzieci usprawniające spostrzeganie wzrokowe oraz koordynację wzrokowo - ruchową

      Kartkowanie (u dzieci młodszych naukę przekładania stron należy rozpocząć od kartkowania dużych zafoliowanych obrazków, umieszczonych w segregatorze a następnie książeczek ze sztywnymi kartkami)

      Wykorzystywanie palca dziecka jako wskaźnika do pokazywania określonych rzeczy na obrazkach

      Układanie figur w konturach

      Wrzucanie do kostki z otworami figur o różnych kształtach

      Dotykanie przez samo dziecko palcem wskazującym poszczególnych elementów zabawek i przedmiotów, nazywanych przez osobę dorosłą

      Wkładanie mniejszych pojemników w większe

      Nawlekanie makaronu – rurek na sznureczek

      Obserwowanie w klepsydrze przesypująego się piasku i przelewających się płynów

      Śledzenie przedmiotów w ruchu, np.: obserwowanie toru lotu wypuszczanych kólek

      Wkładanie klocków wg kształów w wyznaczone w pudełku miejsca

      Dobieranie par: przedmiot – obrazek

      Klasyfikowanie przedmiotów według wielkości, kształtu, barwy, tematu i kryterium użycia

      Składanie dużych drewnianych puzzli z 3, 4, 6, 9-ciu elementów

      Układanie modelu postaci i twarzy z elementów

      Łapanie piłeczki do plastykowego kubka lub na kartonowe pojemniki do jajek

      Zbieranie do pojemnika z małym otworem drobnych przedmiotów, np. koralików, czy guzików

      Układanie w jednej linii klocków

      Dopasowywanie przedmiotu do ramki

      Eliminowanie przedmiotów nie pasująych do innych (nóż widelec, łyżak, lizak)

      Dostrzeganie różnic po zmianie konfiguracji układu trzech/ czterech przedmiotów

      Piętrzenie klocków i kubków plastykowych – układanie wieży

      Wkładanie monet do skarbonki

      Odtwarzanie sekwencji figur geometrycznych i obrazków

      Odtwarzanie na planszy w grę w kóło i krzyżk, wzoru ułożnego przez osobę dorosłą

      Odtwarzanie ruchem prostych czynności

      Znajdowanie ukrytego przedmiotu pod jednym z trzech, odwróconych kubków

      Kontynuowanie sekwencji tematycznej, np. układu figur

      Przyporząkowywanie obrazkom określonego kodu, np. piłka – kółko, auto – prostokąt, ciasto – trójkąt

      

     Lista charakterystycznych, wybranych symptomów zaburzeń cech narządu wzroku u dzieci

      Narzeka na bóle głowy lub ławienie oczu

      Ma niski poziom uwagi i koncentracji wzrokowej

      Ma niski poziom graficzny pisma (litery nie mieszczą się w liniaturze, są różnej wielkości, przechylane pod różnym kątem)

      Mruży lub trze oczy  

      Zamyka lub zakrywa jedno oko

      Broni się przed zasłnianiem oczu

      Zasłania i mruży oczy przed światłem padającym na twarz

      Gubi się w nowym otoczeniu

      Mruży oczy, marszczy twarz, gdy obserwuje obiekty z dalszych odległści

      Przekręca kartkę podczas pracy przy stoliku

      Ma trudności z różnicowaniem kształów i oceną odległści

      Szybko męczy się po dłuższym okresie koncentracji wzrokowej

      Podczas schodzenia po schodach trzyma się poręzy i patrzy pod nogi

      Przechyla głowę w jedną stronę kiedy rysuje, pisze

      Pisze litery lub/i cyfry z lustrzanym odbiciem

     Jeżli u dziecka widocznych jest nie mniej niż osiem symptomów (z podanych wyżj), wówczas należy przeprowadzić badanie cech narządu wzroku u okulisty dziecięcego.

     IV. Ćwiczenia funkcji słuchowej:

     - ćwiczenia wrażliwości słuchowej (koncentracji na bodźcu słuchowym, różnicowania dźwięków, pamięci słuchowej)

      Wysłuchiwanie i różnicowanie dźwięków dochodzących z najbliższego otoczenia i ich lokalizacja (szmery, szelesty, stuknięcia, odgłosy kroków, pojazdów itp.)

      Różnicowanie i rozpoznawanie głosów przyrody (zwierząt, ptaków, szum deszczu itp. – nagrania 

      Rozpoznawanie odgłosów wydawanych przez upadająec lub uderzające o siebie przedmioty (gumka, klucz, klocek, szklanka, łyżeczka itp.) oraz przesypywanych substancji (piasek, kasza, groch itp.)

     - ćwiczenia rytmiczne (koncentracji na bodźcu słuchowym, analizy słuchowej, orientacji czasowo-przestrzennej, koordynacji słuchowo - wzrokowo - ruchowej)

      Odtwarzanie struktur rytmicznych (wystukujemy dziecku określony układ, dziecko powinno powtórzyć to samo; zamiast stukania moża stosować klaskanie)

      Odtwarzanie przestrzenne układów rytmicznych – wystukiwanie, dziecko układa klocki (lub inne przedmioty) – taką samą liczbę z zachowaniem właściwych odstępów, w kierunku od lewej do prawej, np. oo oo; może też rysować elementy geometryczne w liniaturze

      Odtwarzanie rytmiczne układów przestrzennych – prezentujemy układ przestrzenny na planszy za pomocą klocków, dziecko wystukuje, klaszcze lub wygrywa na instrumencie perkusyjnym

      Rozpoznawanie układów przestrzennych lub rytmicznych – zgadywanie, który spośród kilku układów na planszy został wystukany, lub który spośód kilku wystukanych odpowiada układowi na planszy (lub z klocków)

      Zabawy ruchowe ze śpiewem, klaskaniem lub wygrywaniem rytmu melodii na instrumentach perkusyjnych

     Przykłdowe wzory układów:

     ooo ooooo o oo oo o o o

     o o o o o oo o oo oo o oooo o

     oooo oo o oo o oooo ooo oo o

     oooo ooo oo oo oo oo o o o o

     oo ooo oo ooo o oo oo ooo o o

     ooo o oo oo o o o o ooo ooo ooo o

     o o oo oo o o o oooo oo o o oo o

     o o o oo o oooo oo o ooo o ooo o

     ooo o oo o ooo o oo oo o o oo ooo o

     - ćwiczenia słuchu fonematycznego, analizy i syntezy słuchowej

      Układanie zdań i rozdzielanie ich na wyrazy

      Rozwijanie zdań i porównywanie liczby wyrazów w zdaniach, np. Chłopiec czyta. Chłopiec czyta książkę. Chłopiec czyta ciekawą książkę.

      Podział wyrazów na sylaby (z jednoczesnym stukaniem w rytm wypowiadanych sylab):

     Wyrazy dwusylabowe z sylab otwartych, np. ko-ty

     Wyrazy trzysylabowe z sylab otwartych, np. ro-we-ry

     Wyrazy czterosylabowe z sylab otwartych, np. po-mi-do-ry

     Wyrazy z drugąsylabązamknięą np. ro-wer

     Wyrazy z trzeciąsylabązamknięą np. ko-ra-lik

     Wyrazy z pierwsząsylabązamknięą np. nar-ty

     Wyrazy z grupami spółłskowymi, np. trą-ba, stro-na

      Liczenie sylab w wyrazach

      Porównywanie liczby sylab w wyrazach (segregowanie obrazków na podstawie liczby sylab)

     Dobieranie nazw przedmiotów na obrazkach do podanej liczby sylab (na kartkach oznaczonych np. zielonymi kółami).

     1 – sylabowe: las, por , tor, lok, koc, noc, ptak, plot, kot, deszcz, sok, krok, szpak, kwiat, śad, krab, klucz, kruk, król, smok, kosz, dom, lis, mak, nos, lok, but itp.

     2 – sylabowe: kura, buda, motyl, wazon, balon, łża, klocki, lampa, mapa, osa, arbuz, noga, rogi, koty, domy, lody, soki, zeszyt, piórnik, gumka, kredki, farby, sanki itp.

     3 – sylabowe: parasol, samolot, żelazko, lodówka, telefon, torebka, marchewka, konewka, aparat, samochód, koniki, rowery, zeszyty, banany, ołówek, długopis, telefon itp.

      Tworzenie wyrazów rozpoczynająych sięod podanej sylaby, np. ma – mama, mapa, matematyka, mata

      Końzenie wyrazów, tworzenie słw. Zaczynamy mówićsylabę dziecko końzy rozpoczęy wyraz np. „o” – za (koza), -sa (kosa), -ra (kora), -nik (konik), -min (komin), -zak (kozak), -szyk (koszyk),-ce (koce).

      Kończenie i zaczynanie wyrazów dwusylabowych

      Sztafeta sylabowa (tworzenie wyrazów rozpoczynająych się sylabą końcową poprzedniego wyrazu), np. tama – mapa – pada – dama – mama – makata;

     mama – mata – tata – tapeta – tama – maki – kino – nosy – sylaba - banany

      Rozpoznawanie w wyrazie określonej sylaby i ustalanie miejsca jej położenia (pierwsza, ostatnia, druga itp.), np.

     ko

     koszyk czekolada pudełko

     koszula krokodyl jajko

     komin podkowa jabło

     korale balkony kóło

     le

     leżk telefon ule

     lejek talerze korale

     lekarz telewizor motyle

     lekarstwo kolejarz medale

     Wypowiadamy różne wyrazy, a dziecko klaszczą (lub wybierają obrazek, rzecz) wskazuje ten wyraz, w którym usłyszał okreśoną sylabę np. szukamy sylaby „o” – samolot, samochód, lokomotywa, domofon, tomograf, motyl, motyka, komoda; sylaba „a” – rakieta, raki, parasol, para, radio, parapet, paragraf, raki, karafka, kara, karawana, parada, rata, rafy, rama; sylaba „a” – dama, porada, śniadanie, podanie, badanie, zadanie, zdanie, dawanie, układanie, data, mandarynka, Darek, podarunek.

      Synteza sylab podanych ze słuchu

      Rozpoznawanie określonej głoski w nagłosie wyrazów (nazw obrazków),np. Pokażmi obrazek, w którego nazwie słyszysz na począku a

      Rozpoznawanie obrazków na podstawie pierwszych głosek ich nazw, np. Podaj mi obrazek, którego nazwa zaczyna się na a, (e, o itd.)

      Wyodręnianie pierwszej głoski w wyrazach (nazwach obrazków), np. Jaką głoskę słyszysz na początku wyrazu kot ?

      Dobieranie par obrazków (wyrazów) wedłg pierwszej głoski

      Tworzenie wyrazów rozpoczynających się od danej głoski

      Rozpoznawanie określonej głoski w wygłosie wyrazów (nazw obrazków), np. Podaj mi obrazek, którego nazwa kończy się na s

      Rozpoznawanie obrazków na podstawie ostatnich głosek ich nazw

      Wyodręnianie ostatnich głosek w nazwach obrazków

      Rozpoznawanie wyrazów kończących się i rozpoczynających tą samą głoską dobieranie odpowiednich par obrazków (wyrazów), np. c pajac - cebula; materac – cytryna; segregowanie obrazków ze wzglęu na pozycję danej głoski w wyrazie 

      „Łańcuszek wyrazowy” – tworzenie wyrazów zaczynających się od ostatniej głoski podanego wyrazu. Mówimy słowo, dziecko szuka słowa na ostatnią wymienioną głoskę np. mama – ananas – sanki – igła – abażr – rak – kino - osa…. lis – ser – rower – rak – kret – telefon – nuta – akwarium – masło

      Wykrywanie różnic i podobieńtw w wyrazach (pierwsza i ostatnia głoska, liczba głosek, liczba sylab)

      Synteza głosek podanych ze słuchu

      Puzzle obrazkowe, obrazki przedmiotów rozcinamy na tyle części, ile jest głosek w jego nazwie, np. na 3 części: oko, dom, ucho, kosz, osa, las, kot, noc, lok, sok, rak, lis, mur, but, wóz, dach, ser, pas, kok, koc, nos, lód, miś

     na 4 części: buda, dama, data, sowy, buty, góra, ptak, smok, kura, kret, mapa, maki, koty, rogi, domy, wozy, wory;

     na 5 części: zamek, balon, rower, wazon, torba, szalik, lampa, lalka, sanki.

     Druga wersja – tniemy obrazki na tyle części, ile jest sylab w nazwie, np. na dwie częśi: buda, buty, rower, wazon, gruszka, góra, lalka, talerz, kubek, zeszyt, łyżka;

     na 3 części: parasol, samolot, komputer, zeszyty, buraki, widelec, łopata, sałata.

      Wymyślamy wyrazy z określoną głoską lub sylabą np. z samogłską„” – kot, noc, koza, komputer, oko, woda, lody, okno, masło;

     z sylabą „o” – komin, koł, balkony, Zakopane, kolory.

      Ćwiczymy pamięć słcuhową – dziecko uczy się krótkich wierszyków i rymowanek.

     V. Śmiej się Z uśmiechem uczysz się łatwiej!

      Śmiech jest ćwiczeniem fizycznym, bo śmiejąc się ruszasz ramionami, nogami, głową i brzuchem.

      Śmiech pobudza układ odpornościowy, hamując wydzielanie hormonów stresu: adrenaliny i kortyzolu oraz zwiększa wydzielanie endorfin, zwanych hormonami szczęścia.

      Śmiejąc się dotleniasz organizm, a podczas głośnego śmiechu zwięszasz pojemność płuc.

      Śmiejąc się przyśpieszasz bicie serca i poprawiasz krążenie krwi, dzięki czemu twój organizm jest lepiej dotleniony.

      Śmiech sprzyja sukcesowi, bo osoba uśmiechnięta postrzegana jest pozytywniej niż osoba ponura. Śmiejąc się zmniejszasz też nieśmiałość

      Śmiech sprawia, że szybciej oddychasz. Pobierasz trzy razy więcej tlenu, który trafia do krwi mózgu. Organizm lepiej dotleniony funkcjonuje o wiele wydajniej.

     VI. Pamięć jest kluczem do wiedzy

     Pamięć jest funkcją umysłową ważną w nauce szkolnej. Wyróżniamy pamięć wzrokową, słuchową, ruchową, zapachową, smakową, emocjonalną. Pamięć w dużej mierze zależy od dobrej koncentracji. Kiedy potrafisz się skupić to zapamiętasz więcej.

      Zainteresowanie pobudza pamięć – szybciej i łatwiej zapamiętujesz to, co lubisz, co cię zainteresowało

      Emocje i ruch wyostrzają pamięć – łatwiej nauczysz się wiersza, kiedy mówiąc, przedstawiasz jego treść jak aktor na scenie

      Odprężony i zrelaksowany umysł szybciej przyswaja informacje – podczas nauki rób sobie przerwy na odpoczynek (poleż chwilę wyjrzyj przez okno)

      Powtarzając, nie zapominasz – przed snem i po przebudzeniu powtórz sobie jeszcze raz to, czego się wcześniej nauczyłeś/aś

      Zapamiętuje się doświadczając – ucząc się staraj się jak najwięcej dotknąć, powąhać, posmakować, usłyszeć, obejrzeć

     PROPOZYCJE ĆWICZEŃ DO WYKONANIA W DOMU NA DZIEŃ 20.05.2020 (środa)

      

     Obecna sytuacja w kraju i na świecie spowodowała zmianę w stylu życia każdego z nas. Na nowo uczymy się  gospodarować czas, który otrzymaliśmy.
     Hasło #zostańwdomu dotyczy każdego z nas. Spędzając w domu z dziećmi całe dnie musimy zadbać o wprowadzanie umiejętności kluczowych w codziennym funkcjonowaniu.
     Mamy teraz czas na naukę samodzielności, uczenie się.  Rozwój naszej kreatywności również osiągnął wyższy poziom.

     Poniżej w linku specjalnie dla Was drodzy rodzice i dzieci propozycja plakatu stworzonego w oparciu o koncepcję planu daltońskiego – domowy plan daltoński. Koncepcja planu daltońskiego opiera się na 4 filarach: samodzielności, współpracy, odpowiedzialności i refleksji. Koncentrując na dziecku indywidualizację oddziaływań edukacyjnych zapewniamy mu szansę na samodzielność.

     Helen Parkhurst mówiła: “Jeśli szanujemy dziecko, podążamy za jego możliwościami to może ono zrobić więcej, niż od niego oczekujemy…”.

     Zaplanujmy wspólnie cały tydzień zgodnie z domowym planem daltońskim.

     https://ponadwszystko.com/domowy-plan-daltonski/?fbclid=IwAR39Tlse0T50pwieF2U5X7EfKsbfxDvswLiGGUwN5zGPw9cP0rgagBSImCA

      

      

     PROPOZYCJE ĆWICZEŃ DO WYKONANIA W DOMU NA DZIEŃ 13.05.2020 (środa)

     Na poczatek proponuje gimnastykę buzi:)

     Bajka logopedyczna: "Dzień Mamy"

     Kubuś obudził się z pięknym uśmiechem na buzi ( szeroki uśmiech)

     Nic dziwnego, dziś jest święto Mamy i dzień pełen niespodzianek.

     Kubuś przeciągnął się, ziewnął (mocno ziewamy, szeroko otwierając buzię).

     Wstał z łóżeczka i wyjrzał przez okno, rozglądając się w różne strony (wysuwamy język do przodu , w linii prostej, kierujemy w stronę noska, na bródkę, na prawo, na lewo.)

     Słoneczko pięknie świeciło – to będzie piękny dzień dla Mamy, pomyślał Kubuś i uśmiechnął się szeroko ( pokazujemy ząbki w szerokim uśmiechu).

     Kubuś obudzi tatę i razem poszli do sklepu ( tup – tup – tup ).

     Kupili wszystkie składniki na czekoladowe ciasto, kwiaty, baloniki i pyszne owoce na soki.

     Tato położył piękny biały obrus na stole (wysuwamy długi i szeroki język na brodę), który przedtem dokładnie wyprasował (pssssssss........). Na stole postawił ulubiony dzban Mamy z kolorowymi tulipanami. Ach, jak pięknie pachniały ( długi i głęboki wdech noskiem, długi i spokojny wydech buzią, wraz z przedłużoną artykulacją głoski aaaaa....)

     Następnie przyszedł czas na upieczenie ciasta. Kubuś pod fachowym okiem taty dokładał do miski wszystkie składniki, dokładnie ucierał (sz.....sz......sz......) i mieszał ( wykonujemy okrężne ruchy mocno wysuniętym z buzi językiem – buzia szeroko otwarta) I oto już ciasto można włożyć do piekarnika ( szerokie otwieranie i zamykanie buzi.). Następnie panowie zmiksowali pomarańcze, marchewki i jabłka na pyszny sok ( brrruumm, brrruumm, brrruuumm).

     Po chwili w domu zaczął się rozchodzić wspaniały zapach ( wdech noskiem i wydech buzią). Zostało jeszcze przystrojenie domu balonikami i serpentynkami ( wdech buzią – zatrzymanie powietrza przez chwilę w jamie ustnej, tzw  ,,balonik’’, wirowanie , wysuniętym z buzi językiem. Na koniec Kubuś z tatusiem posprzątali mieszkanie - odkurzyli podłogę (oblizywanie dna jamy ustnej za dolnymi ząbkami), pościerali kurze, nawet z wysokich półek  (oblizywanie policzków od wewnątrz, górnych ząbków od wewnątrz i na zewnątrz.)

     Kiedy przyszła mama z pracy, była bardzo szczęśliwa z przygotowanej niespodzianki. Zjedli pyszne ciasto (przeżuwanie – buzia zamknięta) wypili pyszne soki (picie soku przez rurkę). Mama ucieszyła się z pięknych kwiatów. Po złożeniu Mamie pięknych życzeń, wielu uściskach i całusach (przesyłamy całuski)  Kubuś z tatusiem zaprosili Mamę do kina, a potem poszli na spacer do kwitnącego parku.

     Matematyka w zabawie, to najlepszy sposób na naturalne przyswojenie podstaw z tej dziedziny nauki. Wystarczy od najmłodszych lat uczyć dziecka myślenia, porównywania, klasyfikowania i orientacji przestrzennej, aby pokazać mu, że matematyka potrafi być przyjemną i ciekawą zabawą. Nie bez powodu matematyka jest nazywana królową nauk.

     Zapraszamy do zabawy muzycznej rozwijającej orientację w schemacie ciała 

     Kolorowe klocki, patyczki, klamerki, kamyki czy kasztany, wszystkie przedmioty wokół nas możemy wykorzystać do wprowadzenia dziecka w świat matematyki.Pierwsza z zabaw to kolorowe cyfry na kartach A4. Głośno wymawiamy cyferkę i skaczemy na nią lub podnosimy wysoko do góry. Dziecko łącząc zabawę i ruch z poznawaniem cyferek szybko je oswoi i zapamięta. Stopniowo uczymy się szeregowania cyferek od najmniejszej do największej. Możemy to wizualizować na klockach czy patykach układając je od najmniejszego do największego.

     ​​​​​​

     Świetnym sposobem na zapamiętanie cyferek i utrwalenie pisowni są zabawy oparte na Metodzie Dobrego Startu. Metoda ta, polega na wspomaganiu rozwoju psychomotorycznego dziecka poprzez odpowiednio zorganizowaną zabawę i aktywne wielozmysłowe uczenie symboli graficznych: łatwych wzorów, liter i znaków matematycznych.  Wystarczy na tacy lub talerzu wysypać odrobinę piasku, kaszy mannej lub bułki tartej i trenować pisanie cyferek. To świetna forma zabawy wprowadzająca nasze dziecko w świat dziecięcej matematyki znaków czy figur. Szablony figur lub cyferek z wizualizacją  w postaci odpowiedniej ilości kropek możecie wydrukować link poniżej:

     cyferki.doc

     figury_geometryczne1.doc

     Kolejny element, który warto wprowadzać od najmłodszych lat to kształtowanie umiejętności orientacji w przestrzeni. Położenie przedmiotów wokół siebie, w stosunku do własnego ciała. Zabawy uczące takich pojęć jak (lewo, prawo, góra dół, za, pod, obok)

     Prosta zabawa dla dzieci w różnym wieku, podczas której dziecko uczy się orientacji i odtwarzania. Potrzebujemy dużą kartkę przedzieloną na pół i kilka takich samych przedmiotów (zabawek) lub figur. Dziecko lub rodzic układa kolejne przedmioty na jednej stronie kartki papieru, a druga osoba obok układa te same przedmioty w odpowiednie miejsca. Na górze kartki, na dole, po środku z prawej lub lewej strony. W zależności od wieku dziecka stopniujemy trudność zabawy zamieniając się również rolami. Coś na zasadzie odbicia lustrzanego.

     Kolejny świetny sposób uczący przestrzeni, logicznego myślenia i planowania to samodzielne tworzenie labiryntów lub gier.  Możemy do tego celu użyć pudełka i wylepić w nim z plasteliny trasę labiryntu. Idealnie nadają się też do tego kartony i przedmioty z recyklingu. Spróbujcie też koniecznie ze swoimi pociechami narysować labirynt kredą na boisku szkolny. To zdecydowanie jedna z najlepszych zabaw dla dzieci.

     Klasyfikacja, zbiory, wykluczanie ze zbioru - matematyka w zabawie


     To naprawdę łatwe zagadnienia jeśli wprowadzimy je w formie zabaw, następnie przenosząc na prawdziwe życie. Zdolność logicznego grupowania przedmiotów według ich cech i właściwości, dostrzeganie różnic i podobieństw można zaczynać już z dwulatkami. Segregowanie zabawek lub figur w zbiory to dla dziecka bardzo fajne wyzwanie. Układanie w szeregu takich samych zabawek plus jednej dodatkowej odbiegającej od nich sprawia, że dziecko wychwytując różnice czuje się bardziej pewne siebie i chętnie uczestniczy w takich aktywnościach. Podobnie jak w trakcie zabawy w segregowanie i grupowanie przedmiotów według podobieństw w zbiory.

     Nauka dodawania i odejmowania na konkretach, czy pojecie większości, mniejszości i równości to kolejny etap, który warto przyswoić w formie zabawy.


     Mogą to być doświadczenia, eksperymenty, zabawy plastyczne, codzienne aktywności.  Jeśli zależy nam na tym, aby dziecko nauczyło się abstrakcyjnego myślenia to zamiast tłumaczyć dziecku i kazać wkuwać na pamięć pewne zagadnienia, pozwólmy mu ich doświadczać i poszukiwać rozwiązań w codziennym życiu i zabawie.

     Poniżej więcej propozycji zabaw rozwijających umiejętności matematyczne

      

     PROPOZYCJE ĆWICZEŃ DO WYKONANIA W DOMU NA DZIEŃ 06.05.2020 (środa)

     Jak doskonalić koordynację wzrokowo - ruchową? 

     Koordynacja wzrokowo - ruchowa jest to najprościej rzecz ujmując, umiejętność łączenia tego co widzi oko, z tym co wykonuje ręka. Dobrze rozwinięta pozwala na wykonywanie wielu codziennych czynności takich jak: pisanie, rysowanie, manipulowanie, ćwiczenia gimnastyczne oraz czynności z zakresu samoobsługi. Jej zaburzenia objawiają się obniżoną precyzją ruchów oraz trudnościami w czasie wykonywania prostych zadań.

     Osoby z zaburzoną koordynacją wzrokowo - ruchową mają trudności z:
     • ubieraniem się,
     • prawidłowym chwytaniem i rzucaniem,
     • utrzymywaniem równowagi podczas stania na jednej nodze, podczas przechodzenia przez przeszkody,
     • posługiwaniem się przedmiotami codziennego użytku (np. podczas jedzenia),
     • wykonywaniem prac plastycznych,
     • nauką pisania,
     • umiejętnością manipulacji.

     Aby usprawniać i doskonalić tę sferę, warto stosować różnego rodzaju proste zabawy i ćwiczenia, które będą przyjemnością dla dziecka, a jednocześnie będą pomagać uzyskać zaplanowany cel.

     Przykłady:

     Przyklady_cwiczen_rozwijajace_koordynacje_ruchowo_-_wzrokowa_06.05.2020.docx

      

      

      

     1. Układanie:
     • z klocków – budowle, pojazdy, figury,
     • z patyczków – płoty, drabinki, kwiaty,
     • z tasiemek lub różnokolorowej wełny – dywaniki, frędzle,
     • z elementów mozajek geometrycznych – postacie ludzi, zwierząt,
     • z różnorodnych materiałów – sceneki rodzajowe, prace tematyczne, np. z liści, owoców, kory itp.
     2. Dobieranie do konturów figur geometrycznych, nakładanie na wzory.
     3. Malowanie:
     • tworzenie i odwzorowywanie – szlaczki, kształty, figury,
     • kompozycji postaci ludzkiej,
     • malowanie palcami,
     • zamalowywanie całej powierzchni kartki,
     • malowanie pędzlem linii prostych, łamanych, pionowych, poziomych,
     • malowanie pęczkiem waty,
     • zamalowywanie dużych rysunków konturowych.
     4.  Rysowanie:
     • kredą po tablicy,
     • na dużych arkuszach na podłodze,
     • w rytm muzyki.
     5. Wydzieranie i wycinanie:
     • prostych kształtów – piłki, baloniki,
     • kompozycji z kolorowych pasków.
     6. Stemplowanie.
     7. Ćwiczenia na materiale obrazkowym:
     • układanki obrazkowe,
     • układanie obrazka z części według wzoru,
     • uzupełnianie brakującej części obrazka,
     • dobieranie jednakowych par.
     8. Zabawy ruchowe:
     • ćwiczenia w marszu – chodzenie na palcach, w parach,
     • ćwiczenia w biegu – z podskokami, obrotami, w określonym kierunku,
     • zabawy skoczne – jedno - lub obunóż, przez przeszkody,
     • zabawy z woreczkami,
     • labirynty,
     • gry zręcznościowe.

     Warto pamiętać przy tym, by ćwiczenia spełniały swoja rolę, były dostosowane do poziomu możliwości dziecka, były urozmaicone oraz by były wykonywane w miłej, wspierającej atmosferze.

      

     PROPOZYCJE ĆWICZEŃ DO WYKONANIA W DOMU NA DZIEŃ 29.04.2020 (środa)

     Wierszyki logopedyczne - Ćwiczymy prawidłową wymowę 

     Zachęcaj dziecko do powtarzania rymowanek, wierszyków, ale - uwaga! - tylko tych, które jest w stanie powtórzyć poprawnie. Np. dziecku, które deformuje głoskę „sz”, nie należy dawać do powtarzania wierszyków zawierających tę głoskę, dopóki nie będzie w stanie jej wypowiedzieć prawidłowo. W przeciwnym wypadku może sobie utrwalić wadę. Ta zasada dotyczy dzieci, które mówią, ale mają wadę wymowy.

     Oto kilka propozycji:

     “Trzy kurki”

     Wyszły w pole kurki trzy
     i gęsiego sobie szły.
     Pierwsza z przodu, w
     środku druga, trzecia z tyłu,
     oczkiem mruga.
     I tak sznurkiem kurki
     trzy,
     raz dwa, raz dwa, w pole szły...

     “Lato”

     Szumi, szumi woda, szumi, szumi las,
     szumią, szumią pola lato wita nas.
     Szumi, szumi woda, szumi, szumi las,
     szumią, szumią pola wiatr ochłodzi nas.

     “Żuczek”

     Jedna żabka z drugą żabką napotkały żuka,
     stał na drodze, gorzko płakał
     swojej mamy szukał.
     Pocieszały żabki żuka:
     - Twoja mama w lesie,
     widziałyśmy,
     szła z koszykiem- jagód ci przyniesie.

     “Słówka”

     Zapytała mądra sówka
     - Jak piszemy trudne słówka:
     stół, klasówka, suwak, pustka,
     sum, truskawka, sokół, chustka?
     i pytała ciągle sówka:
     Jak piszemy trudne słówka:
     Sówka, pusty, mus i usta
     i spódnica, i kapusta.

     “Ślimak”

     Szedł po drodze ślimak
     Do szkoły się uczyć.
     I tak wciąż powtarzał:
     śma-śma
     śmo-śmo
     śmu-śmu
     śme-śme
     śmy-śmy
     śmą-śmą
     śmę-śmę
     Taki śmieszny ślimak,
     co uczyć się chciał


     “Asia, Basia i Kasia”

     Trzy siostrzyczki małe: Asia, Basia,
     Kasia,
     bawiły się dnie całe Asia, Basia, Kasia.
     Śpiewały, tańczyły, pląsały
     i nowe baśnie wciąż wymyślały.
     Trzy siostrzyczki małe :Asia, Basia i Kasia,
     bawiły się dnie całe Asia, Basia i Kasia.
     Wieczorem śpiące już były
     i śliczne sny im się śniły.

     “Miś idzie do przedszkola”

     Miś różowy, miś pluszowy zbuntował się dziś:
     chce iść także do przedszkola,tak jak chodzi Krzyś!
     Wziął Krzyś misia w obie rączki:
     Po co pójdziesz tam?
     Będę bawił się wesoło i nie będę sam!

     Gdy tak prosisz, to już chyba zabiorę cię dziś.
     I tak zaczął do przedszkola chodzić z Krzysiem - miś!

     Gimnastyka dla mózgu, czyli zabawy rozwijające pamięć, koncentrację i spostrzegawczość

     Jak wspierać rozwój pamięci?

     W przypadku przedszkolaków pomocne może być rozmowa i zadawanie pytań. Prowokowanie dziecka do opisywania swoimi własnymi słowami np treści książki, odtwarzanie minionego dnia (gdzie byliśmy, co widziałeś w zoo, jakie zwierzątko podobało ci się najbardziej, itp,) przyczynia się do do odświeżania i utrwalania śladów pamięciowych.

     Koncentracja

     Koncentracja to umiejętność skupiania uwagi na konkretnej czynności.

     Grające w tle radio lub włączony telewizor, choć dla dorosłych wydają się pozornie nieistotnym szczegółem, dla małego dziecka mogą być sporym utrudnieniem. Jeśli dodamy do tego grające, kolorowe zabawki “edukacyjne”, intensywne oświetlenie lub jaskrawe barwy pomieszczenia, interakcje społeczne to wszystko to razem sumuje się na przytłaczającą dla małego człowieka ilość bodźców. Tym bardziej, jeśli ma wrażliwy układ nerwowy. W takich warunkach dodatkowe skupienie się na konkretnym zadaniu wydaje się wręcz niemożliwe, ponieważ dziecko (w zależności od sytuacji i indywidualnych uwarunkowań) może reagować zmęczeniem lub wręcz przeciwnie – nadaktywnością.

     W co się bawić, by ćwiczyć koncentrację?

     Koncentracje, podobnie jak każdą inną kompetencje najlepiej ćwiczyć przez zabawę. W tym celu świetnie sprawdzą się wszelkiego rodzaju gry i zabawy, które angażują: logiczne myślenie, pamięć, uwagę i orientację przestrzenną.

     W przypadku przedszkolaków dobrym pomysłem jest:

     • powtarzanie  rytmu – dziecko ma za zadanie wysłuchać rytmu zademonstrowanego przez osobę dorosłą (np. za pomocą cymbałków, bębenka lub klaśnięciami), a następnie wystukać go samodzielnie.
     • rysowanie kształtów – rysujemy na plecach dziecka figury geometryczne, litery, kształty. Dziecko ma za zadanie odgadnąć co zostało narysowane..
     • układanie klocków wg wzoru
     • wykonywanie prostych ćwiczeń oddechowych inspirowanych jogą dla dzieci lub medytacją.
     • proponowanie zabaw polegających na naśladowaniu ruchów (przeciąganie się, kalambury, naśladowanie zwierząt (– dzięki temu dziecko zwiększa świadomość własnego ciała)
     • gry angażujące pamięć, takie jak memory, które polegająca na dobieraniu w pary takich samych obrazków
     • gry logiczne, jak domino (zarówno w wersji klasycznej, jak i obrazkowej); sudoku,   zagadki.

     O czym warto pamiętać w trakcie ćwiczeń koncentracji?

     1. Wspieraj motywację dziecka – to brzmi dość banalnie,ale bez motywacji trudno wyobrazić sobie jakąkolwiek efektywną pracę. Dlatego zawsze warto zadbać, aby proponować dziecku ćwiczenia na ciekawym, interesującym, angażującym materiale.
     2. Rób częste przerwy –  zwłaszcza w przypadku małych dzieci, które mają stosunkowo krótki czas skupiania uwagi i szybką męczliwość, warto zadbać o regularną zmianę aktywności.
     3. Ćwicz regularnie – jeśli szczególnie zależy Ci na wsparciu tej sfery funkcjonowania dziecka, pamiętaj o tym, by robić to regularnie. Niezbyt długie, ale częste treningi mogą znacząco pomóc w poprawie tej umiejętności!
     4. Ogranicz  bodźce, które odciągają uwagę od tego, na czym chcemy być skupieni. Może to być włączony telewizor, hałas za oknem, ale także nadmiar zabawek w pokoju, bałagan. Jeśli chcemy wspierać umiejętność skupiania uwagi warto minimalizować ilość jednocześnie działających na dziecko bodźców , dlatego przede wszystkim zadbaj o ciszę i estetyczne, proste otoczenie.
     5. Ogranicz kontakt z elektroniką – długie oglądanie bajek na tablecie czy w telewizji oraz granie w gry komputerowe może znacząco osłabić zdolność koncentracji. To wina zbyt szybko zmieniających się obrazów i natłoku bodźców.
     6. Zadbaj o to, by dziecko było wypoczęte – zbyt duża ilość zajęć, zabawek, interakcji czy po prostu zmęczenie także mogą osłabiać umiejętność skupiania uwagi.
     7. Zadbaj o odpowiednią dietę dla mózgu – jak w każdym innym przypadku nie bez znaczenia jest także odpowiednia dieta (cukier i wysokoprzetworzona żywność to wrogowie koncentracji) i nocny wypoczynek.

      

     Spostrzeganie

     Spostrzeganie, innymi słowy percepcja wzrokowa, to zdolność do rozpoznawania i różnicowania bodźców wzrokowych. Można tu wyróżnić m.in. umiejętność skupiania wzroku, ocena barwy czy kształtu przedmiotu i wyodrębnienie figury z tła.

     Zabawy wspierające rozwój percepcji wzrokowej

     Układanie klocków – odwzorowywanie kształtów czy budowanie konstrukcji to świetny trening, który jednocześnie uczy myślenia przestrzennego 

     Wyszukiwanie różnic pomiędzy obrazkami – kolejnym bardzo prostym jest wyszukiwanie różnic pomiędzy dwoma obrazkami. Ilość i trudność detali zależy od wieku i indywidualnych predyspozycji dziecka.

     Gry planszowe i zabawy ruchowe

     Podobnie jak w przypadku koncentracji niezastąpione są także zabawy angażujące pamięć, umiejętność logicznego myślenia:

     • puzzle
     • ciągi polegające na zapamiętywaniu kolejności ułożonych kart z obrazkami lub wyrazami
     • memory
     • treningi uważnego patrzenia polegające na staraniu się odtworzyć z pamięci, jak największej liczby detali
     • budowanie ciągów skojarzeń 

     Dla przedszkolaków świetnie sprawdzą się również zabawy ruchowe usprawniające koordynację wzrokowo ruchową:

     • chodzenie po równoważni, krawężniku, pniach drzewa
     • rzucanie do celu (np. piłką, woreczkami, etc)
     • gry zręcznościowe typu kręgle, pchełki, bierki.

     oraz zabawy kształtujące umiejętność podążania za instrukcją i orientację przestrzenną:

     • rozwiązywanie labiryntów
     • zabawa dorysowanie
     • łączenie kropek
     • rysowanie lustrzanych odbić.

     Link do kart pracy: Karty_pracy_-_cwiczenia_spotrzegawczosci_i_koncentracji_uwagi.docx

      

     PROPOZYCJE ĆWICZEŃ DO WYKONANIA W DOMU NA DZIEŃ 22.04.2020 (środa)

     Propozycje ćwiczeń i zabaw dotyczące:

     Percepcji wzrokowej:

     1. Segregowanie figur geometrycznych wg dowolnej cechy: kolor, kształt,wielkość

     Tarcze figury geometryczne kolorowe - Tarcze sylwetki + IPSC ...

     Tarcza strzelecka figury geometryczne - 10 szt. | Sklep Militarny ...

     2. Układanie patyczków wg wzoru - podczas układania dziecko zwraca uwagę na sposób ułożenia patyczka, kolory, ilość oraz dokładną lokalizację przestrzenną.

     LINK UKLADANIE_PATYCZKOW_WG_WZORU.docx

     3. "Co tu nie pasuje?" - Kolejny etap zabawy, to układanie takich samych wzorów po lewej i prawej stronie kartki. Następnie jedna osoba wychodzi, a druga podmienia kilka patyczków zachowując wzór, ale zmieniając kolory. Obrazek poniżej po prawej różni się od tego po lewej. Zadaniem osoby, która po chwili wróci jest odnalezienie różnic i poprawienie ich, aby obrazek po prawej był taki sam jak po lewej. W tym przypadku zwracamy uwagę tylko na kolory, ale wymaga to obserwacji, analizy i spostrzegawczości. Możemy się tu zamieniać rolami.

     LINK CO_TU_NIE_PASUJE.docx

     4. Dobieranie par jednakowych obrazków - gra w Memo, to zabawa pamięciowa polegająca na odszukiwaniu par takich samych obrazków. 

     Poniżej możecie przygotowane karty wydrukować na sztywnej kartce lub nakleić obrazki na kartkę z bloku technicznego. Obrazki wycinani zgodnie z liniami i możemy zacząć zabawę.

               Wszystkie obrazki odwracamy ilustracjami do dołu. Każde kolejne dziecko okrywa dwie karty głośno wypowiadając co przedstawiają i pokazuje je innym uczestnikom zabawy. Jeśli odnajdziemy parę zabieramy obrazki  i zdobywamy punkt.

                Jeśli nie uda się odkryć pary zakrywamy karty ponownie zostawiając je w tym samym miejscu. Kolejne osoby starają się zapamiętać miejsca poszczególnych obrazków i w swojej kolejce również próbują odszukać parę. 

     Ponadczasowa gra memory - zwierzeta marki petite collage

     5. „Rozbite naczynia”- układanie całości z pociętych części bez wzoru

     Obrazki do pocięcia - tapetkax.jpg

      Percepcji słuchowej:

     1. Ćwiczenia pamięci słuchowej - powtarzanie zdania złożonego wypowiedzianego przez rodzica

     2. Rozpoznawanie źródła dźwięku np. szelest kartki

     3. Śpiewanie wierszyków sylabami

     4. Wyklaskujemy imiona - dzielenie słów na sylaby

     5. „Naśladuj Jasia”- wypowiadanie i jednoczesne wykonywanie czynności: ska-kać, ma-chać,ma-sze-ro-wać, itp.

     6. Zabawy z użyciem wyliczanek sylabowych, np. Pani Zo- Zo- Zo- Pani sia- sia- sia-...

     7. Wyodrębnianie wyrazów w zdaniu przy użyciu klocków lub pasków papieru

     8. Śledzenie dźwięków- „Jeżeli usłyszysz głoskę np. „o” klaśnij w ręce”

     **************************************************************************************************************************************************

     PROPOZYCJE ĆWICZEŃ DO WYKONANIA W DOMU NA DZIEŃ 15.04.2020 (środa)

     Ćwiczenia graficzne doskonalące naukę pisania. Głównym celem ćwiczeń jest usprawnienie motoryki małej, kształtowanie podstawowych funkcji rąk i stymulacja ręki, ale także: 

     • kształtowanie płynności ruchów
     • zmniejszenie napięcia mięśniowego
     • kształtowanie koncentracji uwagi i koordynacji wzrokowo-ruchowej
     • kształtowanie motoryki rąk: precyzyjnych ruchów rąk, dłoni, nadgarstka
     • kształtowanie płynności ruchów okrężnych i postępujących od strony lewej do prawej
     • kształtowanie chwytu pęsetowego

      

     Ćwiczenie 1

     Ćwiczenia rozmachowe. Rozluźnianie napięcia mięśni ramienia i przedramienia. Dzieci zamalowują farbami duże płaszczyzny z zaznaczonymi konturami (kartony, gazety, arkusze szarego papieru) dużym pędzlem ruchami pionowymi lub poziomymi z zachowaniem kierunku od lewej do prawej, z góry na dół. Następnie pogrubiają kontury dużych form geometrycznych i dużych rysunków.

     Ćwiczenie 2

     Rysowanie form falistych, łukowych na dużych arkuszach papieru. W ćwiczeniu tym stawiamy przed dziećmi zadanie tworzenia szlaku z wykropkowanych form kolistych i łukowatych. Wyrabiamy tu płynny ruch ręki postępujący od lewej strony do prawej. Szlak może mieć różne formy:

     • mogą to być połączone łuki otwarte u góry lub u dołu: nnnnnnnnn, uuuuuuuuuu etc.
     • może też być kształt podobny do sinusoidy
     • może to być łańcuch połączonych kształtów podobnych do „e” „o”…..etc.

     Ćwiczenie 3

     Zamalowane arkusze po wysuszeniu stanowią tło, na którym dzieci naklejają wycięte z pism obrazki lub różnorodne wycinanki albo tworzą kompozycję z drobnych ścinków kolorowych papierów czy kolorowych szmatek lub też z pęczków waty.

     Ćwiczenie 4

     Ćwiczenia graficzne usprawniające drobne ruchy ręki ułożonej w pozycji jak przy pisaniu. Pogrubianie konturów, czyli wodzenie po wzorze: figur geometrycznych, prostych szlaczków (wysokości 3-4 cm), konturów obrazków. Rysowanie wzorów po śladzie kropkowym lub kreskowym. Rysowanie za pomocą szablonów figur geometrycznych i nieskomplikowanych przedmiotów, według stopnia trudności. Rysowanie szlaczków literopodobnych w liniaturze, w zmniejszającym się stopniowo wymiarze aż do liniatury zeszytu, według stopnia trudności: wodzenie po wzorze, kończenie rozpoczętego wzoru i odwzorowywanie. Odtwarzanie układów linearnych z elementów powtarzających się cyklicznie, różniących się kształtem lub kolorem (np. kwadrat, kółko, trójkąt, białe kółko, czerwone kółko, niebieskie kółko itp.) w liniaturze, zgodnie z kierunkiem pisania.

     Ćwiczenie 5

     Malowanie dużych konturowych rysunków na dużych kartonach. Wypełnianie kolorami konturowych rysunków wymaga większej kontroli wykonywanych ruchów niż w poprzednich ćwiczeniach. W tym ćwiczeniu dziecko również wykonuje proste, okrężne lub faliste linie, zamalowując wyznaczone płaszczyzny, ale wielkość tych linii, a więc i zakres ruchów, musi być dopasowany do wymiarów powierzchni ograniczonej liniami konturu.

     Rysunki muszą jeszcze być dość duże, by dziecko nie musiało wykonywać drobnych ruchów. Kontury rysunków można zaznaczyć ołówkiem lub grubą linią malowaną pędzlem.

     Inną formą rysunków konturowych są dowolne, rozłożone na powierzchni arkusza figury geometryczne, które dzieci odrysowują na dużym kartonie. Mogą to też być schematyczne rysunki przedmiotów i zwierząt, konstruowane z prostych form geometrycznych.

     Ćwiczenie 6

     Usprawnianie końców palców. Stukanie czubkami palców. Ćwiczenie to może przyjąć formę zabawy w grę na fortepianie lub zabawy w deszcz albo w udawanie kroczącego owada. Może to być swobodne stukanie w stół wszystkimi palcami obu rąk (gra na fortepianie) albo też można stukać w rytm jakiejś  melodii, można stukać dwoma palcami obu rąk lub też wszystkimi palcami.

     Przy zabawie w deszcz najpierw dzieci bardzo wolno stukają na przemian palcem wskazującym jednej i drugiej ręki. Potem w stukaniu biorą udział po dwa palce każdej ręki, wreszcie wszystkie. Stopniowo rytm stukania przyspiesza się.

     Naśladowanie kroczącego owada wykonujemy następująco: uderzamy w stół czubkiem kciuka opierając na nim całą dłoń uniesioną do góry. Następnie z kciuka przenosimy cały ciężar dłoni na palec wskazujący, a potem środkowy. Teraz przy palcu środkowym opartym czubkiem o stół stawiamy kciuk i znów opieramy całą rękę tylko na kciuku, potem znów na wskazującym, środkowym itd.

     Ćwiczenie 7

     Modelowanie w plastelinie lub modelinie. Modelowanie jest zajęciem przydatnym do ćwiczenia sprawności palców. Ponadto zajęcia takie ćwiczą koordynację pracy obu rąk. Ćwiczymy tutaj współdziałanie obu rąk, zwłaszcza przy czynności toczenia kul i modelowaniu wałeczków. Z plasteliny lub modeliny można lepić miseczki, tworzyć wzory z cienkich wałeczków, formować płaskorzeźby lub lepić różne formy przez łączenie lub oddzielnie formowanych części.

     Ćwiczenie 8

     Wydzieranki i naklejanki. Dla dzieci ze słabą sprawnością ruchową wydzieranka jest trudnym zadaniem. Najpierw musimy nauczyć dziecko jak trzymać papier i go wyrywać. Papier trzeba ująć chwytem pęsetowym palcami obu rąk. Palce jednej i drugiej ręki muszą stykać się na linii przecięcia. Odchylając jedną rękę do siebie a drugą od siebie przerywa się papier. Dalej trzeba przesuwać palce według zamierzonej linii. Z wydzieranych ścinków papieru dzieci mogą tworzyć barwne kompozycje, mozaiki naklejając je na większy arkusz papieru według własnej inwencji lub wypełniać kolorami zaznaczony ołówkiem zarys kompozycji.

     Dziecko może tworzyć różne formy geometryczne obok siebie w jednym rzędzie tworząc kolorowe szlaczki, w których poszczególne figury występują kilkakrotnie w jednakowej kolejności. Dziecko może też z pojedynczych skrawków papieru konstruować obrazy różnych przedmiotów według wzorów zaznaczonych na kartonie lub według własnego pomysłu.

     Ćwiczenie 9

     Nawlekanie koralików. Zajęcia te są też bardzo dobrym ćwiczeniem koordynacji wzrokowo-ruchowej. Najprostszą czynnością, którą dziecko może wykonywać, jest nawlekanie korali. Zamiast korali możemy stosować również pocięte rurki plastikowe o coraz mniejszym przekroju. Można też wprowadzać nawlekanie innych materiałów .

     Ćwiczenie 10

     Ćwiczenia grafomotoryczne. Wzory proste i figuralne zaprojektowane są tak, aby mogły być wykonywane jednym, ciągłym ruchem ręki. Początek i kierunek ruchu jest na wzorach zaznaczony strzałką. Linia rysunku jest prowadzona w taki sposób, żeby podczas rysowania po śladzie nie było potrzeby odrywania ręki od wzoru, aż do ukończenia rysunku. Ćwiczenia polegają na rysowaniu po śladzie: ołówkiem, kredką świecową, mazakiem – po liniach wzoru, bez odrywania ręki podczas rysowania. Kierunek rysowania i miejsce rozpoczęcia rysunku zaznaczone jest na wzorze. Ćwiczenia grafomotoryczne można wykonywać w czterech różnych pozycjach:

     1. Postawa stojąca, wzór zawieszony w płaszczyźnie pionowej.

     2. Postawa stojąca, wzór w płaszczyźnie poziomej.

     3. Postawa siedząca, łokieć uniesiony.

     4. Postawa siedząca, przedramię podparte.

     Wykonywanie ćwiczeń w tych pozycjach zmniejsza nadmierne napięcie mięśniowe, które utrudnia technikę pisania i powoduje szybkie zmęczenie się dziecka.

     W zależności od możliwości dziecka, czas trwania każdej części może być inny. Może się też okazać, że nie przejdziemy do kolejnego etapu, gdyż dziecko nie jest w stanie wykonywać pewnych czynności. Zatem działanie obejmuje tylko jedno proste ćwiczenie.

     Poniżej w filmach inne ciekawe propozycje ćwiczeń rozwijające małą motorykę . Zapraszam do obejrzenia:)

      

     PROPOZYCJE ĆWICZEŃ DO WYKONANIA W DOMU NA DZIEŃ 08.04.2020 (środa)

     Zadanie 1. ZNAJDŹ RÓŻNICĘ

     Jak się bawić z dzieckiem w szukanie różnic między obrazkami? To bardzo proste. Najpierw wybierz konkretny obrazek, potem go wydrukuj. Następnie poproś dziecko, by znalazło wszystkie szczegóły, którymi różnią się przedstawione na obrazku strony. Dzieci uwielbiają takie detektywistyczne zadania, dzięki nim ćwiczą spostrzegawczość oraz zmysł wzroku.

     Patrzy, ale nie widzi czyli analiza i synteza wzrokowa - gadamdorzeczy

     Zanjdź 10 różnic - zabawa dla dzieci

     Zanjdź 5 różnic - zabawa dla dzieci

     znajdz-5-roznic-zabawa-dla-dzieci-kurczaczki.jpg

      

      

      

     Znajdź różnice między obrazkami dla dzieci do druku - na Wielkanoc ...

     Zadanie 2. POŁĄCZ CIENIE

     Jak się bawić w dopasowywanie cieni do obrazka z dzieckiem? To proste. Najpierw wybierz jeden obrazek, a potem go wydrukuj. Poproś dziecko, żeby odnalazło cień postaci z obrazka. Możecie to też robić wspólnie.  Czy twojemu dziecku przyjdzie to z łatwością, czy dopiero po chwili odnajdzie odpowiedni kształt? Dzieci lubią takie zadania, a przy okazji rozwijają percepcję wzrokową i postrzeganie.

     dopasuj-cien-zabawa-dla-dzieci-jajo-udajace-zajaczka.jpg

      

     dopasuj-cien-zabawa-dla-dzieci-zajaczek-wielkanocny-w-cylindrze.jpg

      

     Zadanie 3. KOLOROWE KREDKI

     Dziecko słucha piosenki „Kolorowe kredki”, przed nim rozsypane są  kredki ołówkowe. Wybiera dwie kredki i słuchając piosenki wystukuje jej rytm. Słuchanie muzyki pobudza  rozwój analizatora słuchowego. Ćwiczenie to doskonali u dzieci poczucie rytmu.

     Zadanie 4. ĆWICZENIA MOTORYKI MAŁEJ

     • Bazgranie kredką po papierze.
     • Budowanie z klocków urozmaiconych budowli (tak, aby były stabilne).
     • Cięcie materiału ubraniowego i różnych rodzajów papieru (kartonu, tapety, tektury falistej)

     Lepienie:

     • z masy solnej: owoców, warzyw, zwierząt;

     • figur z plasteliny;
     • z gliny lub plasteliny prostych kształtów: kuleczek, wałeczków, płaskich form.

      

     Zadanie 5. ĆWICZENIA SPRAWNOŚCI MANUALNEJ

     Wysyp bułkę tartą na blaszkę i popatrz co można z nią robić… Bardzo prosta i tania zabawa, która z pewnością spodoba się dzieciom. Zabawa stanowi niezastąpione ćwiczenia pozwalające na doskonalenie sprawności manualnej, koordynacji wzrokowo - ruchowej oraz wypracowania płynności ruchów dłoni wpływające na lepsze przygotowanie do nauki pisania.

     nauka pisania

     Zadanie 6. MEMO SENSORYCZNE

      Memo sensoryczne to zabawa rozwijająca zmysł dotyku, koncentrację i logiczne myślenie. Do wykonania memo dotykowego wykorzystaj rolki po papierze. Aby zróżnicować je pod względem fakturowym wszystkie oklej rożnymi w dotyku materiałami.

     zabawy z rolkami po papierze toaletowym

     Ostatnie zadanie to czas odpoczynku i relaksacji :)

     „Kwiatek” – zabawa relaksacyjna

     Dziecko siedzi na dywanie. W tle gra cicha muzyka „Walc kwiatów” LINK do muzyki poniżej. Dziecko zaciska w dłoni chusteczkę i powoli ją rozwija, następnie wprawia ją w ruch oddechem.

      

     PROPOZYCJE ĆWICZEŃ DO WYKONANIA W DOMU NA DZIEŃ 01.04.2020 (środa)

     Na rozgrzewkę proponuje "ZABAWY RUCHOWE Z PODUSZKAMI" rozwijające koordynacje ruchowo - wzrokową 

     I CZĘŚĆ KOREKCYJNO – USPRAWNIAJĄCA

     1. „Sum” nauka rymowanki – ćwiczenie pamięci słuchowej oraz koordynacji wzrokowo – słuchowo – ruchowej

     Płynie duży sum, sum, sum

     Wokół słychać szum, szum, szum

     Małe rybki – co, co, co?

     Uciekają aż na dno.

     Zabawa w parach –wypowiadanie rymowanki razem z umówionym sposobem wyklaskiwania

     Płynie    (każdy klaszcze w swoje dłonie

     Duży     (klaśniecie w dłonie partnera)

     sum, sum, sum    (klaśnięcie 3x o swoje kolana)

     i tak dalej…..

     2. „Zrób tak …” – dziecko wykonuje polecenia według instrukcji rodzica – ćwiczenie orientacji w schemacie własnego ciała, określanie prawej i lewej strony własnego ciała.

     Dziecko wykonuje zadania zgodnie z poleceniem rodzica:

     • wyciągnij do przodu lewą rękę, prawą rękę,
     • tupnij prawą nogą,
     • prawą ręką dotknij  kolana,
     • lewą ręką dotknij prawego ucha,
     • połóż woreczek na prawej nodze,
     • połóż woreczek z przodu
     • połóż woreczek obok siebie                                                                                 

     uwagi: Dziecko ma założoną frotkę na lewej ręce

     3. „Bajkowa rymowanka” – dopowiadanie rymujących się słów znanych z bajek- wzbogacanie słownictwa  czynnego – ćwiczenie percepcji słuchowej

     „ Jedzie kareta po świecie, a kto jest w tej karecie?

     Przy oknie z lewej strony Kapturek. Jaki?    (czerwony)

     Dalej na stercie poduszek malutki Tomcio…(Paluszek)

     Spoza wielkiego kosza śmieją się Jaś i …(Małgosia)

     Uwaga! Oj, uwaga! To przecież Baba…(Jaga)

     Koło lalki i misia stoi Sierotka…( Marysia)

     Pomiędzy walizkami Dziewczynka z (zapałkami)

     A tam, gdzie największy tłok, zgrzyta zębami …(smok)

     Ciekawe, czy już wiecie, kto ukrył się w karecie.

      

     4„Jaka to bajka? - łączenie  w pary obrazków, charakterystycznych dla poszczególnych bajek – ćwiczenie spostrzegawczości wzrokowej

     LINK DO OBRAZKA Jaka_to_bajka.docx

     5. „Bajkowy obrazek” – dzieci oglądają i omawiają obrazek – odpowiadają na postawione pytania – rozwijanie  spostrzegawczości wzrokowej, orientacji przestrzennej – ćwiczenie w mówieniu.

     LINK   Zgadnij jaka to bajka?

     6. Kółka małe, kółka duże…” – zabawa  ruchowa – ćwiczenie  płynności ruchów utrwalenie kierunków oraz koordynacji wzrokowo- słuchowo- ruchowej

     Kółka małe, kółka duże

     Głowa prosto, ręce w górze

     Najpierw w prawo, potem w lewo

     Tak się buja w lesie drzewo

     7 „Bajkowe puzzle” – układanie obrazka pociętego na elementy – ćwiczenie  analizy i syntezy wzrokowej

      LINK DO OBRAZKA  Bajkowe_puzzle.docx

     8. „Czego brakuje ?” – karta pracy – dorysowywanie brakujących elementów  bajkowym postaciom – ćwiczenie  usprawniające grafomotorykę

     Społeczność - BLIŻEJ PRZEDSZKOLA

     9„Korale dla królewny” – wycinanie małych kółek małych naklejanie na wyznaczone miejsca z zachowaniem rytmu (kolor) - żółty, czerwony, zielony, niebieski, czarny – ćwiczenie usprawniające małą motorykę

     Kolorujmy.pl - Kolorowanki do wydruku, kolorowanki dla dzieci on-line

     Sklep papierniczy Kraków

     II CZĘŚĆ RELAKSACYJNO – ODPRĘŻAJĄCA

     1„Rzeczka” – masaż relaksacyjny – nawiązywanie bliskiego kontaktu i dzielenie się przestrzenią z drugą osobą.

     Dziecko dobiera sobie parę – mamę/tatę , siostrę/brata. Dziecko leży na dywanie przodem , druga osoba siedzi obok niego wykonuje masaż na plecach dziecka

     Tutaj płynie rzeczka,   2x – rysujemy falistą linie od góry do dołu

     Obok przeszła pani na szpileczkach 2x – stukamy palcami naprzemiennie raz jednym palem wskazującym prawej ręki raz palcem wskazującym lewej ręki

     Tu przebiegło stado koni 2x – stukamy piąstkami naprzemiennie

     Tu przeszło stado słoni 2x – stukamy całymi dłoniami naprzemiennie

     tutaj pada deszczyk 2x – stukamy lekko wszystkimi paluszkami

     czy przeszedł cię dreszczyk? – łaskoczemy za uszami

     III CZĘŚĆ PODSUMOWUJĄCA

     1. Podsumowanie zajęć i pożegnanie  – utrwalenie orientacji w schemacie własnego ciała, tworzenie atmosfery przyjaźni i wzajemnej życzliwości.

     Dziecko siedzi naprzeciw rodzica i żegnają się w następujący sposób:  rodzic mówi pomrugaj do mnie prawym okiem i pomachaj lewą ręką następnie rodzic kontynuuje naprzeciw mnie siedzi (imię dziecka), życzę Ci miłego dnia, dziecko a naprzeciw mnie  siedzi mama/tata, cieszę się, że dzisiaj bawiłaś/łeś się razem ze mną.

      

     PROPOZYCJE ĆWICZEŃ 25.03.2020 (środa)

     Ćwiczenie 1

     Nauka czytania sylab - czytanie sylabowe

     Ćwiczenie 2

     Ćwiczenie 3

     Ćwiczenie motoryki małej - ćwiczenie chwytu precyzyjnego oraz ćwiczenie spostrzegawczości i koncentacji

     Ćwiczenie 4

     Ćwiczenia małej i dużej motoryki - Słomkowy zawrót głowy

     Ćwiczenie 5

     Ćwiczenia funkcji wzrokowej i orientacji przestrzennej na podstawie materiału konkretnego (obrazkowego)

     Polacz_w_pary_takie_same_obrazki.docx

     Ćwiczenie 6

     Pierwszy zestaw plansz przygotowałam do ćwiczeń związanych z przeliczaniem i dopasowywaniem wyniku do odpowiedniej liczby. Zatem zadaniem dzieci będzie przyczepić klamerkę na odpowiedniej cyfrze, która odpowiada ilości obrazków umieszczonych na planszy.

     LICZENIE-1.pdf

     LICZENIE-2.pdf

     LICZENIE-3.pdf

     LICZENIE-4.pdf

     LICZENIE-5.pdf

     LICZENIE-6.pdf

     LICZENIE-7.pdf

     LICZENIE-8.pdf

     LICZENIE-9.pdf

      

      

      

      

      

liczba odwiedzin: 11688