• WAKACJE 2023


    • REKRUTACJA NA OKRES DYŻURU WAKACYJNEGO

     Rekrutację na wakacyjny dyżur prowadzimy do dnia 26 maja 2023r. (max. termin oddania dokumentów rekrutacyjnych - Karta zgłoszenia - druk poniżej).

     Zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.67.2023 Burmistrza Kożuchowa z dnia 17 kwietnia 2023r. w sprawie ustalenia terminów przerw wakacyjnych oraz zasad organizacji dyżuru wakacyjnego dla przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Kożuchowie w roku szkolnym 2022/2023 zarzadzenie-rekrutacja-wakacje_2023.pdf

     przedstawiamy:

     • Regulamin organizacji dyżuru wakacyjnego dla przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Kożuchowie w roku szkolnym 2022/2023 zalacznik_-_regulamin.pdf
     • Kartę zgłoszenia dziecka na wakacyjny dyżur dla przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Kożuchowie w roku szkolnym 2022/2023 karta_zgloszenia_dziecka_na_wakacyjny_dyzur_2022-23.pdf

      

     Kartę zgłoszenia można pobrać w przedszkolu w biurze administracji , u dyrektora przedszkola lub nauczycieli w poszczególnych grupach.

     KARTĘ ZGŁOSZENIA WYPEŁNIAMY OSOBNO DO KAŻDEJ PLACÓWKI, druki można pobrać i oddać w macierzystej placówce.

liczba odwiedzin: 1119