• Nauczyciele

    •  

         Anita Bembnowicz-Matuszewska

     Wykształcenie:

     Absolwentka studiów magisterskich w zakresie Opieka i Profilaktyka Niedostosowania Społecznego na Uniwersytecie Zielonogórskim oraz studiów podyplomowych w zakresie: Oligofrenopedagogika na Uniwersytecie Zielonogórskim, Logopedia ogólna na Uniwersytecie   Wrocławskim, Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna na Łużyckiej  Szkole Wyższej   im. Jana Benedykta Solfy w Żarach

                                                                                  Stopień awansu: nauczyciel mianowany

     Kwalifikacje:

     • edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, logopedia, oligofrenopedagogika, terapia integracji sensorycznej, logorytmika, terapia EEG Biofeedback, trener programu Strażnicy Uśmiechu.

     Ukończone kursy doskonalące w zakresie: 

     • Kurs kierownika wycieczek, wywoływania mowy metodą "werbo-tonalną", pracy z dzieckiem niepełnosprawnym w tym: autystycznym, z afazją oraz sprawiającym trudności wychowawcze, integracji sensorycznej, pedagogiki daltońskiej, muzykoterapii, arteterapii, rozwijania kompetencji kluczowych w tym kodowania i programowania, współpracy z rodzicami; liczne kursy doskonalące w zakresie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej    i specjalistycznej,   komunikacja alternatywna i wspomagająca, diagnoza z wykorzystaniem Kart Oceny Rozwoju Psychoruchowego - KORP, diagnoza z wykorzystaniem kart oceny logopedycznej - KOLD, I i II stopień języka migowego,  I stopień terapii Biofeedback, kurs pierwszej pomocy przedmedycznej i inne.

     Staż pracy:  13 lat, od 2017r. w naszym przedszkolu

     Zainteresowania, hobby:

     • słuchanie  muzyki, sporty, czytanie książek, podróżowanie, spacery z psem i  praca w ogrodzie

     ******************************************************

          Karolina Bojdak-Zarzycka

     Wykształcenie:

     Absolwentka studiów magisterskich w zakresie: : Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna na Uniwersytecie Zielonogórskim.

     Stopień awansu: nauczyciel kontraktowy

      

      

     Kwalifikacje:

     • edukacja przedszkolna i nauczanie początkowe, oligofrenopedagogika, Kinezjologia Edukacyjna, Terapia ręki

     Ukończone kursy doskonalące w zakresie: 

     • Arteterapii, pracy z dzieckiem niepełnosprawnym w tym autystycznym, integracji sensorycznej, pedagogiki daltońskiej, muzykoterapii, rozwijania kompetencji kluczowych w tym kodowania i programowania, współpracy z rodzicami, komunikacji alternatywnej, Terapia ręki, kurs pierwszej pomocy przedmedycznej i inne.

     Staż pracy: ​8 lat, od 2016r. w naszym przedszkolu

     Zainteresowania, hobby:

     • czytanie książek, sport  siatkówka, jazda na rowerze oraz kulinaria.

     *****************************************************************

     Sylwia Hill-Cajka

     Wykształcenie:

     Absolwentka studiów magisterskich w zakresie: Wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe z opieką i nauczaniem domowym na Łużyckiej Szkole Wyższej im. Jana Benedykta Solfy w Żarach oraz studiów podyplomowych w zakresie Edukacja i Rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną na Wyższej Szkole Nauk Pedagogicznych w Warszawie

     Stopień awansu: nauczyciel kontraktowy

     Kwalifikacje:

     • edukacja przedszkolna i nauczanie początkowe, rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną 

     Ukończone kursy doskonalące w zakresie: 

     •  Kurs kierownika wycieczek, 

     Staż pracy:  6 lat, od 2021r. w naszym przedszkolu

     Zainteresowania, hobby:

     ............................................................

     *****************************************************************

     Iwona Janczak

     Wykształcenie:

     Absolwentka studiów licencjackich w zakresie: Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna i Terapia Pedagogiczna na Uniwersytecie Zielonogórskim oraz studiów magisterskich w zakresie Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna na Uniwersytecie Zielonogórskim

     Stopień awansu: nauczyciel kontraktowy

     Kwalifikacje:

     • edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, terapia pedagogiczna

     Ukończone kursy doskonalące w zakresie:

     • Tańce i zabawy muzyczno-ruchowe dla dzieci, rozwijanie kompetencji kluczowych u dzieci w wieku przedszkolnym, pierwsza diagnoza dziecka - jak rozpoznać niepokojące sygnały z rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym,  zaburzenia integracji sensorycznej - wczesna diagnoza i wsparcie dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, przestymulowanie pracy z dzieckiem wrażliwym i przeciążonym sensorycznie i inne.

     Staż pracy: 12 lat, od 2020r. w naszym przedszkolu

     Zainteresowania, hobby:

     • czytanie książek, słuchanie muzyki, zdrowe odżywianie, pszczelarstwo

     *******************************************************

     Karolina Krawczyk - Nowicka

     Wykształcenie:

     Absolwentka studiów magisterskich w zakresie: Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne na Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu oraz studia podyplomowe w zakresie: Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z przygotowaniem pedagogicznym na Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu

     Stopień awansu: nauczyciel kontraktowy

     Kwalifikacje:

     • edukacja przedszklna i nauczanie początkowe, terapia EEG Biofeedback

     Ukończone kursy doskonalące w zakresie: 

     • Metoda Kolorowycg Dźwiękow, Jak zwiększyć poczucie wartości u dziecka w wieku przedszkolnym, Techniki relaksacji w pracy z dzieckiem przedszkolnym, ABC Ekonomii, Dziecko z Zespołem Aspergera w edukacji przedszkolnej, Szkolenie z zabaw ruchowych i tanecznych dla dzieci, I stopień terapii Biofeedback, Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej

     Staż pracy:  10 lat, od 2020r. w naszym przedszkolu

     Zainteresowania, hobby:

     • Fotografia, prace ręczne z papieru.

     ************************************************************

     Joanna Kowalska

     Wykształcenie:

     Absolwentka studiów magisterskich w zakresie: Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna na Państwowej  Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie oraz studia podyplomowe w zakresie: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną na Wyższej Szkole Pedagogicznej w Warszawie i Logopedia ogólna i kliniczna – na Uniwersytecie Zielonogórskim.

     Stopień awansu: nauczyciel kontraktowy

     Kwalifikacje:

     • wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe, rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, terapia logopedyczna

     Ukończone kursy doskonalące w zakresie: 

     • Kurs kierownika wycieczek, Diagnoza i terapia dysfagii neurogennej , Afazja, dyzartria i anartria – Diagnoza i terapia, Anatomia logopedy- mięśnie języka, podniebienia i gardła;  Anatomia i funkcje mięśni żucia w obrębie stawu skroniowo – żuchwowego w praktyce logopedycznej, Śladami homonculusa – motoryka precyzyjna w terapii logopedycznej, Odruchy niezintegrowane a rozwój mowy dziecka, Jąkanie od teorii do praktyki,  Dzieci Mają Wychodne, Przedsiębiorcze od przedszkola, Wykorzystanie w codziennej pracy innowacyjnego programu TABLIT  z zastosowaniem metody projektu, Mówienie dla uczenia się, czyli jak rozmawiać z dziećmi. Zastosowanie metody modelowania dialogów Questioning the Author w przedszkolu, Ja rozwijać u dzieci zainteresowania światem, stawiać pytania i szukać odpowiedzi, Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej.

     Staż pracy:  5 lat, od 2021r. w naszym przedszkolu

     Zainteresowania, hobby:

     • Literatura, zwierzęta

     ************************************************************

     Aleksandra Oszmaniec

     Wykształcenie:

     Absolwentka studiów licencjackich w zakresie: Filologia romańska na Uniwersytecie Zielonogórskim,  w trakcie studiów magisterskich Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna na Uniwersytecie Zielonogórskim.

     Stopień awansu: bez stopnia

     Kwalifikacje:

     •  filologia francuska

     Ukończone kursy doskonalące w zakresie: Wczesna interwencja w diagnozie zaburzeń

     Staż pracy:  1 rok w naszym przedszkolu

     Zainteresowania, hobby:

     • Gra na gitarze, Spiew, sport (fitness, jogging). turystyka, literatura pedagogiczna

     ************************************************************

                 Monika Pinkowska

     Wykształcenie:

                    Absolwentka studiów magisterskich w zakresie: Resocjalizacja z poradnictwem specjalistycznym  oraz studiów podyplomowych w zakresie: Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna na Uniwersytecie Zielonogórskim.

     Stopień awansu: nauczyciel kontraktowy

      

      

     Kwalifikacje:

     • wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe, instruktor gimnastyki korekcyjnej.

     Ukończone kursy doskonalące w zakresie: 

     • Metoda Dobrego Startu MDS Marty Bogdanowicz. Działania nauczycieli wspierajace uczenie się. Stymulacja wielozmysłowa w innowacji pedagogicznej. Autyzm i Zespól Aspergera w przedszkolu. Jak wprowadzić pozytywną dyscyplinę w przedszkolu. Jak być nauczycielem asertywnym i życzliwym jednocześnie. Ponadto szkolenia w zakresie edukacji daltońskiej i rozwijanie umiejętności muzyczno-tanecznych przedszkolaków oraz kurs instruktora gimnastyki korekcyjnej.

     Staż pracy: od 2020r. w naszym przedszkolu

     Zainteresowania, hobby: 

     • słuchanie muzyki, spacery z psem, czytanie książek.

     ************************************************************

     Joanna Szkudlarska - PSYCHOLOG

     Wykształcenie:

     Absolwentka studiów magisterskich w zakresie: Psychologia na Uniwersytecie Zielonogórskim oraz studia podyplomowe w zakresie wychowania fizycznego.

     Stopień awansu: nauczyciel dyplomowany

     Kwalifikacje:

     • psychologia edukacyjna i wychowawcza, prowadzenie zajęć w zakresie wychowania do życia w rodzinie

     Ukończone kursy doskonalące w zakresie: 

     Trening umiejętności społecznych dla dzieci i młodzieży, praca z uczniami z różnymi trudnościami emocjonalnymi i behawioralnymi, trening zastępowania agresji

     Staż pracy:  .18 lat, od 2022r. w naszym przedszkolu

     Zainteresowania, hobby:

     Jazda na rowerze, spacery z psami, słuchanie audiobooków i podcastów.

     ************************************************************

            Elżbieta Ułasik   - PEDAGOG SPECJALNY               

     Wykształcenie:

     Absolwentka studiów magisterskich w zakresie: Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne na Wyższej Szkole Humanistycznej im króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie oraz studiów podyplomowych w zakresie Edukacja i Rehabilitacja osób z autyzmem w tym Zespołem Aspergra na Uniwersytecie Zielonogórskim.

                                                Stopień awansu: nauczyciel mianowany

      

     Kwalifikacje:

     • edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, praca socjalna i opiekuńczo-wychowawcza, oligofrenopedagogika, edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem w tym z zespołem aspergera, trener programu Przyjaciele Zippiego

     Ukończone kursy doskonalące w zakresie: 

     • Kurs kierownika wycieczek, Metody Dobrego Startu, pracy z dzieckiem niepełnosprawnym w tym autystycznym, integracji sensorycznej, komunikacji alternatywnej, pedagogiki daltońskiej, muzykoterapii, arteterapii, rozwijania kompetencji kluczowych w tym kodowania i programowania, współpracy z rodzicami, kurs pierwszej pomocy przedmedycznej, I i II stopień języka migowego i inne.

     Staż pracy:  18 lat, od 2016r. w naszym przedszkolu

     Zainteresowania, hobby:

     • szycie i projektowanie odzieży (i nie tylko), w wolnym czasie szydełkowanie i robienie na drutach  (bardzo lubię robótki ręczne); praca w ogodzie; taniec - doświadczenia wykorzystuję do pracy dziećmi :):):)

     ****************************************************************

     Barbara Walas - PEDAGOG

     Wykształcenie: 

     Doktor w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika.                                                                            Absolwentka studiów magisterskich w zakresie: Edukacja medialna i informatyczna na Uniwersytecie Zielonogórskim oraz studiów podyplomowych w zakresie: Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna na Łużyckiej  Szkole Wyższej im. Jana Benedykta Solfy w Żarach, Logopedia i Terapia Pedagogiczna na Uniwersytecie Zielonogórskim oraz  Neurologopedia na Uniwersytecie Zielonogórskim

     Stopień awansu: nauczyciel kontraktowy

     Kwalifikacje:

     •  edukacja medialna i informatyczna, logopedia i terapia pedagogiczna, neurologopedia,  edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, logorytmika, terapia ręki, trener oddechu dzieci i dorosłych.

     Ukończone kursy doskonalące w zakresie: 

     • Instruktor dyscypliny sportu - szachy, trener - wykładowca języka migowego, terapia ręki I i II stopnia, mutyzm wybiórczy - skuteczne metody terapii, jąkanie wczesnodziecięce - diagnoza i terapia, komunikacja altrernatywna i wspomagająca,  diagnoza z wykorzystaniem Kart Oceny Rozwoju Psychoruchowego  - KORP, diagnoza z wykorzystaniem Kart Oceny Logopedycznej - KOLD, rozwijania kompetencji kluczowych w tym kodowania i programowania, Yoga dla przedszkolaków, kurs pierwszej pomocy przedmedycznej i inne.

     Staż pracy:  18 lat, od 2018 r. w naszym przedszkolu

     Zainteresowania, hobby:

     • muzyka poważna, filmy i książki biograficzne i historyczne

     ***************************************************************

     Marta Walków-Mazak 

     Wykształcenie:

     Absolwentka studiów magisterskich w zakresie: Organizacja życia szkoły i praca opiekuńczo – wychowawcza na Uniwersytecie Zielonogórskim oraz studiów podyplomowych w zakresie: Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna na Uniwersytecie Zielonogórskim i Wczesne wieloaspektowe wspomaganie rozwoju dziecka na Uniwersytecie Wrocławskim

     Stopień awansu: nauczyciel mianowany

     Kwalifikacje:

     • edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, organizacja życia szkoły i praca opiekuńczo-wychowawcza, oligofrenopedagogika, wczesne wieloaspektowe wspomaganie rozwoju dziecka, terapia ręki

     Ukończone kursy doskonalące w zakresie: 

     • Kurs kierownika wycieczek, pracy z dziećmi posiadającymi różne dysfunkcje, pracy z dziećmi przejawiającymi trudności wychowawcze dotyczące agresywnego zachowania się,  uatrakcyjnienia zajęć z dziećmi w zakresie zajęć plastycznych, ruchowych, muzycznych, arteterapii, muzykoterapii, Metody Dobrego Startu, zajęc ruchowych z wykorzystaniem chusty Klanza i Elementami Metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne; rozwijajaące sprawności grafomotoryczne, rozwijania kompetencji kluczowych w tym kodowania i programowania,  kurs pierwszej pomocy przedmedycznej i inne.

     Staż pracy: 14 lat, od 2008r. w naszym przedszkolu

     Zainteresowania, hobby:

     "Wolny czas poświęcam pracy :)  
     Oprócz tego staram się jak najwięcej czasu poświęcać mojej rodzinie. Zalezy mi na tym, aby był to czas spędzony bardzo aktywnie. Dużo jeździmy na rowerze i gramy w piłkę. Uwielbiamy razem jeździć na mecze żużlowe do Zielonej Góry. Oczywiście Falubaz rządzi !!! Dodatkowo od niedawna jestem również fanką Zagłębia Lubin. Lubię czytać ksiązki kryminalne."

                                                                                                                                          - Marta Walków-Mazak

      

     **************************************************************

     Karolina Więckowska

     Wykształcenie:

     Absolwentka studiów licencjackich w zakresie: Wczesne wspomaganie rozwoju, rewalidacja i terapia pedagogiczna uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na Uniwersytecie Zielonogórskim,  w trakcie studiów magisterskich Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna na  COLLGIUM HUMANUM Szkoła Główna Menadżerska w Warszawie.

     Stopień awansu: bez stopnia

     Kwalifikacje:

     •  rewalidacja, terapia pedagogiczna, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

     Ukończone kursy doskonalące w zakresie: Terapii ręki, Od bierności do aktywności komunikacyjnej czyli AAC w pracy, Uwaga to działa - Mindfulness (trening uważności) dla najmłodszych, Kompetencje kluczowe w przedszkolu - rozwijanie kompetencji matematycznych w oparciu o program Dziecięca Matematyka prof. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej, kierownik wycieczki

     Staż pracy:  1 rok w naszym przedszkolu

     Zainteresowania, hobby:

      

liczba odwiedzin: 3338