• ,,WIELKI BAL KSIĘŻNICZEK”

      odbył się w dniu 06.02.2009 r.

     w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Kożuchowie.

     Rankiem , kiedy dzieci tłumnie schodziły się do Przedszkola – Zaczarowanego Zamku, przechodząc przez ciemny gęsty las, witały je wyglądające przez zamkowe okna Księżniczki Disneya.

     Aby dzieci – goście Balu miały wystarczająco dużo sił do zabawy i tańca podano na stołach krytych białymi obrusami  pięknie podane i udekorowane potrawy

     Po spożyciu jadła, kiedy zamkowi muzycy zaczęli stroić instrumenty i pierwsze dźwięki zaczęły dochodzić z sali balowej, goście „mali i duzi”  tłumnie zgromadzili się na przedzamczu.

     1. Wielki Bal Księżniczek rozpoczął się uroczystą defiladą w takt poloneza z przedzamcza (na które karety dowoziły spóźnionych gości) przez dwa mosty zwodzone, salę kominkową, na salę balową, gdzie wszystkie dzieci, rodzice i goście  ustawili się w dużym półkolu.  Sala balowa pięknie w błękity i biele przystrojona była. Witraże w oknach odbijały  barwne smugi światła i kolorowe światełka migające dookoła.
     2. Zamkowa orkiestra odegrała fanfary.
     3. Po krótkiej przemowie i powitaniu przez gospodynię  Zamku (Dyrektorkę Przedszkola, Ewę Bembnowicz) zebranych gości: księżniczek, książąt, królów, rycerzy, dam dworu oraz innie cudacznie niekiedy przebranych postaci, a także  dostojnych gości przybyłych z Urzędu Miasta - Burmistrza Kożuchowa Pana Andrzeja Ogrodnika i Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia  Pani Anny Kowalskiej, rodziców, babć i dziadków oraz pracowników Przedszkola, nastąpiło oficjalne otwarcie  ,,Wielkiego Balu Księżniczek”.
     4. Wielki Bal Księżniczek prowadziła Beata Gontarz, nauczycielka grupy ,,Kaczuszek”, która na potrzeby Balu została księżniczką Beatką. Księżniczka Beatka powitała jeszcze raz wszystkich zebranych i przedstawiła księżniczki pomocnicze: Żanetkę i Renię. Następnie przedstawiła i przypomniała dzieciom imiona księżniczek (Bellę, Aurorę, Śnieżkę, Kopciuszka, Arielkę i Dżasminę), które zamieszkały w Zamku  w którym odbywa się Bal. Duże portrety księżniczek wisiały na honorowym miejscu na sali balowej. Dzieci świetnie sobie poradziły z imionami księżniczek oraz opowiadały, która księżniczka jest z jakiej bajki. Zabawą powitalną, było dobieranie się dzieci parami i zatańczenie ,,Dwóm tańczyć się zachciało”.
     5. Przy dźwiękach zamkowej muzyki dzieci i przybyli goście rozpoczęli swobodne tańce. Nauczycielki przebrane w suknie z epoki prowadziły tańce w kołach i kółeczkach jak za dawnych czasów bywało.
     6. Aby tańce się nie znudziły przygotowano liczne niespodzianki , z których pierwszą był konkurs: ,,Taniec z balonami”. Księżniczki: Żaneta i Renata rozdały losowo wśród dzieci baloniki. Te dzieci,  które otrzymały balonik dobierały sobie parę i tańczyły w rytm słyszanej muzyki podtrzymując go między sobą brzuszkami. Balon nie mógł upaść na podłogę i nie można go było podtrzymać ręką. Wygrała para, która utrzymała najdłużej balon między sobą (Ania z Oskarem z grupy „Biedronek”). Nagrodzone zostały wszystkie dzieci biorące udział w konkursie.
     7. Nauczycielki poprowadziły dalsze taneczne figury – korowody - po sali balowej, kominkowej aż na przedzamcze, po mostach zwodzonych, przez ciemną fosę. Zarówno dzieci jak i goście chętnie wzięli się za ręce do wspólnego tańca.
     8. Kolejną niespodzianką na Balu był przygotowany dla dzieci i gości ,,Taniec połamaniec”  - zabawa, którą dzieci znają i uwielbiają tańczyć, tym razem tańczyły wraz z przybyłymi na Bal gośćmi.
     9. Z wesołej i skocznej muzyki dzieci przeszły do kolejnego konkursu „Gazetowy taniec”. Księżniczki Żanetka i Renia wybrały chętne dzieci, które dostały po płachcie gazety. Rozpoczęły przy dźwiękach muzyki taniec na gazecie. Kolejne fragmenty muzyki tańczyły na coraz mniejszych płachtach składanych gazet, wygrało to dziecko któremu udało się zatańczyć na najmniejszym kawałku złożonej gazety (Michał z grupy „Biedronek”).  Wszystkie dzieci biorące udział zostały nagrodzone lizakami.
     10. Doceniając piękne stroje w jakich dzieci i goście pojawili się na Balu ogłoszony został  konkurs na najciekawszy i najpiękniejszy strój dla dziewczynki oraz chłopca. Prezentowały się księżniczki i królewny, książęta i królowie, wróżki, następnie misie, pajacyki, pszczółki, motylki, rycerze, policjanci, czarownice, oraz inne przebrane postacie.  Najciekawszy strój dziewczynki i chłopca został wybrany oklaskami, oraz głosami jurii specjalnie do tego konkursu powołanego. Za najpiękniejszy strój uznano przebranie Oliwii z grupy ,,Kaczuszek” (mała syrenka – Arielka) oraz Marcela, również z grupy ,,Kaczuszek”, który był przebrany za księcia. Oliwia i Marcel dostali korony najpiękniejszych i uroczyście przeszli jeszcze raz, prezentując swoje stroje.
     11. Po swobodnych tańcach dzieci i dorosłych, księżniczka Beata zaproponowała zabawę rytmiczno - ruchową ,,Jedzie pociąg”. Dzieci podzielone na grupy stały jedno za drugim trzymając się za ramiona. Tworzyły w ten sposób pociągi. Lokomotywą były nauczycielki z poszczególnych grup. W takt muzyki pociągi poruszały się po sali balowej, dzieci machały do siebie pozdrawiając się w podróży.
     12. Po kolejnych swobodnych tańcach i zabawach przy dźwiękach muzyki księżniczka Beatka ogłosiła kolejny konkurs – niespodziankę „Jaka to melodia?”. Każda grupa wybrała swoich reprezentantów (3 dzieci + nauczyciel + rodzic). Zaprezentowane zostały 3 utwory ze Świata Księżniczek: (Bella – utwór 1, Naprawdę chcę – Mała syrenka – utwór 2, To sen, co mi się wciąż śni – Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków – utwór 3). Dzieci odgadywały z jakiej bajki jest piosenka, a prawidłowe odpowiedzi zapisywali na kartkach, które na koniec odczytali. Wygrał zespół z grupy ,,Biedronek”, który prawidłowo podał, z jakich bajek jest usłyszana melodia. Dzieci zostały nagrodzone.
     13.  Podczas krótkiej ogłoszonej „wszem i wobec” przerwy zaproszono dzieci i gości na poczęstunek do zamkowych jadalni. Podano faworkowe róże z pomarańczowym kubusiowym sokiem.
     14. Po przerwie zaproszono wszystkich obecnych do sali balowej, w której oczekiwała księżniczka Beatka z kolejną niespodzianką. Była nią zabawa ,,Krótkie działania w ruchu”, podczas której uczestnicy Balu chodzili swobodnie po sali w rytm muzyki. Gdy muzyka milkła, prowadząca księżniczka Beatka podawała polecenia, które dzieci wykonywały do momentu, aż ponownie zabrzmi muzyka (np. wszyscy podskakiwali na jednej nodze, klaskali nad głową, itp. )
     15. Aby docenić dzieci, które przez cały Bal pięknie się bawiły ogłoszony został konkurs na wybór Króla i Królowej Balu. Powołano komisję konkursową, która wyłoniła spośród wszystkich tańczących najlepsze pary. Te przy dźwiękach specjalnie dla nich zagranej muzyki zatańczyli najpiękniejsze tańce. Królem i Królową zostały okrzyknięte dzieci z grupy „Żabek”: Marika i Mikołaj. Odbyła się uroczysta koronacja oraz objęcie tronów przez Króla i Królową, a także złożenie im uroczystego pokłonu przez wszystkie dzieci uczestniczące w Balu.
     16. Przy dźwiękach muzyki nauczycielki prowadziły kolejne figury taneczne – koszyczki, które z wielką chęcią i ochotą goście zarówno mali jak i dorośli tańczyli. Nie zabrakło także tańców w parach i pojedynczo, skocznych i powolnych tak aby każdy z przybyłych na Bal gości mógł odnalazł coś dla siebie.
     17. Powoli zabawy dobiegały końca. Jeszcze tylko jedna niespodzianka w postaci konkursu ,,Kopciuszek”. Wybrane zostały po 3 księżniczki z każdej grupy i po 3 chłopców. Dziewczynki – księżniczki zdejmowały kapcie, które wrzucały do worków, a chłopcy - książęta wyjmowali je z worka i przymierzali każdej księżniczce, rozpoznając prawidłowo właścicielkę. Wygrała grupa ,,Pszczółek”, w której chłopcy pierwsi, prawidłowo nałożyli księżniczkom ,,pantofelki”.
     18.  Dzieci i goście, mimo coraz większego zmęczenia z ochotą podjęli zaproponowaną zabawę rytmiczno - ruchową ,,Głowa, ramiona, kolana, pięty”, którą doskonale znali ale na tym Balu po raz pierwszy zatańczyli.
     19. Jeszcze tylko ostatni taniec zagrali zamkowi muzycy - skoczną Poleczkę, po której niektórzy z małych gości balowych przysiedli na podłodze czy to sali balowej czy kominkowej, aby dać odpocząć utrudzonym ciałom.
     20. Na zakończenie Wielkiego Balu Księżniczek Gospodyni Zamku - Pani Dyrektor podziękowała wszystkim dzieciom oraz rodzicom i pozostałym zacnym gościom, za wspaniałą zabawę. Złożyła także gorące podziękowania dla rodziców i pracowników za fantazję i pomysłowość oraz pomoc w zorganizowaniu Balu. Podziękowała także  zespołowi muzyków ,,Fantastic”, który przygrywał dzieciom do tańca.

      

     Po Balu dzieci i goście udali się do zamkowych jadalni by spożyć w spokoju po wielkim trudzie hucznych zabaw  i swawoli, królewski obiad przez zamkowych kucharzy podany.

      

     Spisali zamkowi kronikarze: księżniczka Beatka i Gospodyni Zamku Ewa Bembnowicz.

liczba odwiedzin: 1580