•  

     Projekt  "Przedszkole bez zabawek",  który od 2014 roku realizujemy  w naszym przedszkolu  Elke Schubert i Rainer Strick zrealizowali  w przedszkolu w Penzbergu w 1993r. Celem ich działań było zapobieganie uzależnieniom. Nie chodziło o walkę z zagrożeniami, lecz wzmacnianie silnych stron psychiki dziecka, które uodpornią je na uzależnienia w przyszłości. Dzieci, które umieją kom unikować się z otoczeniem, są asertywne i kreatywne będą mniej uzależnione od przedmiotów (od Barbie czy komputera, potem od papierosów i alkoholu).  

     Po paru latach "Przedszkole bez zabawek" było już popularne w Austrii i Szwajcarii, a UE nagrodziła tę koncepcję jako jedną z najlepszych w zapobieganiu uzależnieniom. W Polsce pomysł ma coraz więcej zwolenników, głównie  w stołecznych przedszkolach, ale też w  placówkach na terenie  całego kraju.  Ważne, że pomysł bawarskich pedagogów może pozytywnie wpłynąć na rozwój młodego człowieka, budując jego poczucie wartości, kształtując kreatywność i pomysłowość oraz ograniczając podatność na hałaśliwe, kolorowe reklamy, które sugerują młodemu odbiorcy określone zachowania.

     Wierzymy, że i w naszej placówce "Przedszkole bez zabawek" przyniesie pozytywne efekty, ale przede wszystkim da niepowtarzalne przeżycia i wspomnienia naszym przedszkolakom.

      

     Projekt "Dni Otwartych Drzwi" został zaczerpnięty z berlińskich przedszkoli pracujących zgodnie z zasadą tzw. otwartch sal. W przedszkolach dzieci nie są podzielone na  grupy wiekowe, a w poszczególnych salach utworzone są "pracownie" umożliwiające dzieciom zabawę i pracę w danym obszarze poznawczym np. plastycznym, technicznym, matematycznym, przyrodniczym, językowym, wyciszenia się itp. Po wspólnym śniadaniu dzieci samodzielnie, ale z pełną odpowiedzialnością podejmują decyzję czym w danym dniu / tygodniu będą się zajmowały, zaznaczają na tablicy aktywności w jakiej sali / pracowni dzisiaj będą i rozchodzą się do swoich "zadań". W salach/pracowniach czekają na nich nauczyciele, którzy organizują pracę, wspierają dzieci w działaniu, podpowiadają ciekawe działania - są dla przedszkolaków "kierownikami pracowni". 

liczba odwiedzin: 1525