• Przedszkole dysponuje 6 dużymi, dobrze wyposażonymi salami zabaw dla dzieci, w tym jedną z wyposażeniem pod potrzeby dzieci niepełnosprawnych. Każda sala ma przypisaną oddzielną łazienkę, wyposażenie sali  posiada właściwe certyfikaty i jest dopsowane do potrzeb i możliwośdi psychofizycznych dzieci w wieku  przedszkolnym. W roku 2018 podczas przeprowdzonej w okresie wakacji termomodernizacji budynku Przedszkola wszystkie sale zostały gruntownie odnowione.

                    

                                                                                 

                                                                                     

              

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

liczba odwiedzin: 3521