•  

      

     Program Strażnicy Uśmiechu

     Adresowany do przedszkoli i  szkół podstawowych program profilaktyczno – wychowawczy „Strażnicy Uśmiechu” to cykl zajęć  psychoedukacyjnych, realizowanych na podstawie 32 scenariuszy, przeznaczonych dla:

     • dzieci w wieku od 5 do 10 lat - Strażnicy Uśmiechu część 1 – dla przedszkoli i klas I - III  szkół podstawowych;
     • dzieci i młodzieży w wieku od 10 do 15 lat  - Strażnicy Uśmiechu część 2 – dla klas IV-VIII szkół podstawowych;

     Program „Strażnicy Uśmiechu” (z ang. „Smile Keepers”, po serbsku: „Czuwary Smiecha”) został opracowany przez Nadę Ignjatović-Savić - profesorkę psychologii  Uniwersytetu  Belgradzkiego w Serbii, po trudnych doświadczeniach wojny w krajach byłej Jugosławii.

     Program ten został zaadaptowany do realizacji w polskich przedszkolach i szkołach przez Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej  (ogólnopolską placówkę doskonalenia nauczycieli powołaną i prowadzoną przez Ministra Edukacji Narodowej w latach 1977 - 2009).

     Program „Strażnicy Uśmiechu” może stanowić podstawę pracy wychowawczej oraz działań profilaktycznych w przedszkolach i szkołach  podstawowych w zakresie:

     • poprawy klimatu społecznego placówki
     • zmniejszenia poziomu agresji i  przemocy wśród dzieci / uczniów,

      

liczba odwiedzin: 1410