•  

     Szkoły Promujące Zdrowie                                                                          

      Podstawą koncepcji SzPZ są założenia promocji zdrowia, zgodnie z którymi:

     • zdrowie jest tworzone przez ludzi w codziennym życiu, we wszystkich siedliskach, w których żyją, bawią się, uczą się, pracują, wypoczywają, bawią się; jednym z siedlisk jest szkoła i jej społeczność – nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni, dzieci i ich rodzice;

     • niezbędne są dwa wzajemnie powiązane rodzaje działań: - działania indywidualne ludzi, którzy starają się, aby ich styl życia był prozdrowotny, - działania wspólne społeczności, która tworzy sprzyjające zdrowiu środowisko fizyczne i społeczne;

     • warunkiem skuteczności działań jest uczestnictwo, zaangażowanie jak największej liczby członków danej społeczności; programy promocji zdrowia są wdrażane „z ludźmi”, a nie „dla ludzi”; w przedszkolu niezbędne jest uczestnictwo nauczycieli, innych pracowników, dzieci (rzeczywiste, a nie pozorne) i współpraca z rodzicami dzieci. W sieci Szkoły dla Zdrowia w Europie (SHE) przyjęto, że promocja zdrowia w szkole to wszelkie działania podejmowane w celu ochrony i poprawy zdrowia wszystkich członków społeczności szkolnej/przedszkolnej. Istotą SzPZ jest całościowe podejście do promocji zdrowia w szkole/przedszkolu (ang. whole school approach to health promotion), które jest znacznie szersze niż realizacja programów edukacyjnych dotyczących różnych aspektów zdrowia.

liczba odwiedzin: 3672