•  

     Kubusiowi Przyjaciele Natury                                    

      

     Nasze przedszkole bierze udział w ogólnopolskim programie ekologicznym ,,Kubusiowi Przyjaciele Natury". Program organizowany jest przez firmę Tymbark oraz markę Kubuś przy współpracy z Fundacją Partnerstwo dla Środowiska. Celem programu jest wprowadzenie dzieci w tematykę przyrodniczą i ekologiczną, ukazanie im piękna przyrody oraz nauczenie ich jak ją szanować i chronić. W tym celu realizujemy ciekawe przedsięwzięcia np. zakładanie mini ogródka warzywnego, segregacja śmieci, konkursy plastyczne, prowadzenie kącika przyrody w sali, realizacja ciekawych scenariuszy o tematyce ekologicznej. Dzięki programowi dzieci otrzymują ciekawe materiały edukacyjne o tematyce związanej z przyrodą i ekologią,  uczą się szacunku do otaczającego świata.  

     Proszę kliknąć poniższy link:

     http://przyjacielenatury.pl/

     Poprzez realizację różnych działań nasze przedszkole zdobywa corocznie tytuł
     „Kubusiowych Przyjaciół Natury” co zostaje potwierdzone odpowiednim Certyfikatem.

liczba odwiedzin: 1390