• Rytmika

     Zajęcia rytmiczne są elementem Podstawy Programowej dla każdej grupy wiekowej i odbywają się w naszym przedszkolu 1 raz w tygodniu. Czas trwania zajęc to 30 min.

     Towarzyszy im atmosfera zabawy i odprężenia, przy czym głównym celem jest:

     • rozwijanie muzykalności dzieci
     • rozbudowanie zamiłowania do muzyki
     • kształtowanie wrażliwości na muzykę
     • rozwijanie pamięci muzycznej, poczucia rytmu i słuchu muzycznego

     Kształtowanie muzyczne dzieci odbywa się poprzez zastosowanie wielu form:

     • zabawy ruchowe przy muzyce
     • nauka piosenek
     • gra na instrumentach perkusyjnych w czasie zabaw, piosenek i tańców
     • zabawy i formy improwizacji ruchowej i muzycznej
     • nauka tańców dostosowanych do wieku i umiejętności dzieci
     • zabawy i ćwiczenia uwrażliwiające na podstawowe elementy muzyki (tempo, dynamikę, wysokości dźwięków, metrum, budowę utworów )

     Zajęcia rytmiczne realizują również cele ogólno wychowawcze tj.:

     • zapobieganie wadom postawy, kształtowanie sprawności i estetyki ruchu
     • rozwój umiejętności współpracy z kolegami w grupie

     W naszym przedszkolu zajęcia rytmiczne prowadzi  AKTUALNIE WSTRZYMANE ZAJĘCIA - BRAK PROWADZĄCEGO

liczba odwiedzin: 1558