• Taniec towarzyski

     Taniec towarzystki prowadzony jest w naszym przedszkolu w każdej grupie wiekowej 1 raz w tygodniu. Czas trwania zajęć to 30 min.

     Zajęcia taneczne wspierają rozwój dziecka we wszystkich sferach: fizycznej, poznawczej, emocjonalnej,
     społecznej, a nawet duchowej. Taniec rozwija prawidłową postawę ciała, sprawność motoryczną, koordynację i pamięć ruchową, świadomość własnego ciała, orientację czasowo-przestrzenną, szybkość reakcji. Angażując zmysły: słuch, wzrok, dotyk, ruch stymuluje integrację sensoryczną. Ułatwia procesy adaptacyjne, kształtuje poczucie własnej wartości, pewność siebie, samodzielność i komunikatywność. Uczy solidarności, otwartości i współdziałania w grupie. Wpływa na kształtowanie wrażliwości emocjonalnej, poczucia piękna i estetyki. Rozwija zdolność ekspresji i improwizacji ruchowej, inwencję twórczą oraz kreatywność, pobudza szeroko pojętą działalność artystyczną. Zajęcia taneczne wpływają na wszechstronny rozwój dziecka w wieku przedszkolnym, opierając się na naturalnej potrzebie ruchu.v

     Zajęcia w naszym przedszkolu prowadzi Pani Małgorzata Pitrowska-Osuch - animator kultury, pedagog tańca, choreograf, trener, tancerz, posiadająca wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi.

      

liczba odwiedzin: 1481