• Język angielski

     Nauka języka angielskiego jest elementem Podstawy Programowej i prowadzona jest w naszym przedszkolu we wszystkich grupach wiekowych. Zajęcia trwają 30 min. i odbywają się dwa razy w tygodniu.

     Celem zajęć językowych w przedszkolu jest przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym poprzez rozbudzanie ich świadomości językowej i wrażliwości kulturowej oraz budowanie pozytywnej motywacji do nauki języków obcych na dalszych etapach edukacyjnych, a w przypadku dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym – rozwijanie świadomości istnienia odmienności językowej i kulturowej.

      

     Nauka języka angielskiego w przedszkolu odbywa sie poprzez:

     • organizowanie różnego rodzaju zabaw ruchowych, plastycznych, konstrukcyjnych, teatralnych,
     • wdrażanie dzieci do rozumienia poleceń nauczyciela w języku obcym,
     • wykorzystanie krótkich form wierszowanych i piosenek,
     • opowiadanie lub czytanie wspieranych gestem i ilustracjami historyjek.

      

     Naukę języka angielskiego naszych przedszkolaków prowadzi  Pani Wioletta Popławska posiadajaca kwalifikacje pedagogiczne i doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.

liczba odwiedzin: 3768