• Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka 

     Zajęcia w ramach WWR organizuje w naszym Przedszkolu (i prowadzi zajęcia) p. Marta Walków-Mazak posiadająca ukończone studia w zakresie wczesnego wieloaspektowego wspomagania rozwoju dziecka na Uniwersytecie Wrocławskim.

     Wczesne wspomaganie rozwoju to specjalistyczne zajęcia, których celem jest wspieranie rozwoju dziecka we wszystkich sferach jego funkcjonowania. Zajęcia w ramach WWR prowadzone są przez różnych specjalistów,  w tym logopedę, terapeutę, terapeutę integracji sernsorycznej, psychologa. Dokładny wybór zajęć uzależniony jest od potrzeb dziecka.

     Które dzieci mogą skorzystać z WWR?

     Wczesne wspomaganie rozwoju przysługuje tym dzieciom, u których stwierdzone zostanie opóźnienie rozwoju. Mówiąc konkretnej, wśród problemów, których stwierdzenie bywa wskazaniem do WWR, wymienić można przede wszystkim:

     -zaburzenia ze spektrum autyzmu,

     -niepełnosprawność intelektualną,

     -opóźnienie rozwoju mowy,

     -opóźnienie rozwoju ruchowego,

     -znaczne wady wzroku,

     -deficyty słuchu.

     Warto podkreślić, że dzieci mogą korzystać z WWR od momentu stwierdzenia u nich nieprawidłowości rozwojowych do chwili rozpoczęcia przez nie nauki w szkole. Ważne jest to, aby oddziaływania terapeutyczne wdrażać możliwie jak najwcześniej: im szybciej zostaną one rozpoczęte, tym większe stają się szanse na to, że uda się zniwelować deficyty rozwojowe u dziecka.

liczba odwiedzin: 652