• Biofeedback

     Zajęcia terapii Biofeedback  prowadzi w naszym Przedszkolu  p. Karolina Krawczyk-Nowicka oraz p. Anita Bembnowicz-Matuszewska posiadające certyfikaty ukończenia kursu I  stopnia w zakresie prowadzeniea terapii.

     EEG Biofeedback to nieinwazyjna, bezbolesna technika treningu mózgu.

     Biofeedback czyli biologiczne sprzężenie zwrotne polega na dostarczeniu człowiekowi informacji zwrotnej (feedback) o zmianach jego stanu fizjologicznego. Dzięki sprzężeniu zwrotnemu, pacjent wie, kiedy wzrasta aktywność jego mózgu w pożądanym paśmie częstotliwości fal mózgowych, a kiedy dominują niepożądane pasma. Pozwala to nauczyć się reakcji własnego mózgu, a dzięki temu tak zmodyfikować jego pracę, aby funkcjonował efektywnie.

     Podstawą terapii jest wykorzystywanie „plastyczności mózgu”, polegającej na zdolnościach komórek nerwowych mózgu do trwałych przekształceń funkcjonalnych. Jest to rodzaj terapii, dzięki której pacjent w sposób świadomy, uczy się zmieniać wzorzec wytwarzanych fal w mózgu, tak by mózg pracował wydajniej i szybciej.

     CO DAJE TERAPIA?
     Terapia / trening zwiększa możliwości intelektualne i usprawnia procesy poznawcze, poprawia efektywność pracy, ułatwia uzyskanie równowagi psychicznej i wyciszenia, poprawia samopoczucie, zwiększa odporność na stres, wpływa pozytywnie na ogólne funkcjonowanie człowieka.

     DLA KOGO?
     Polecana jest dla osób zdrowych celem polepszenia ich funkcjonowania i samopoczucia, uzyskiwania lepszych efektów pracy i umiejętności relaksacji.                                                                                    
      

     Wskazania do stosowania treningów:

     • w zaburzeniach:
      • przewlekłych bólach, zespole Tourette’a, zespole stresu pourazowego, padaczce, zespole Aspergera, afazji,  zaburzeniach odżywiania (anoreksji, bulimi), upośledzeniu lekkiego stopnia, rehabilitacji;
     • w dysfunkcjach:
      • ADHD, zaburzeniach koncentracji uwagi, problemach z zasypianiem,  dysleksji, depresji, przewlekłym stresie;
     • w terapii osób zdrowych, jako pomoc w:
      • obniżeniu poziomu stresu, poprawie koncentracji uwagi, poprawie samopoczucia, zwiększeniu kreatywności, zmniejszeniu tremy i niskiej samooceny, szybszym uczeniu się, zwiększeniu możliwości intelektualnych.
liczba odwiedzin: 1262