• Trening Umiejętności Społecznych

     Zajęcia w zakresie Treningu Umiejętności Społecznych   TUS  prowadzą w naszym Przedszkolu  p. Joanna Szkudlarska i Katarzyna Badowska  posiadające certyfikaty ukończenia kursu I i II  stopnia w zakresie prowadzenia terapii.

     TUS  jest to forma regularnego treningu grupowego. Głównymi celami programu są: poszerzenie wiedzy o umiejętnościach społecznych:

     • zwiększenie zakresu umiejętności wykonawczych;
     • zmiana doświadczeń, przeżyć związanych z byciem w sytuacjach społecznych;
     • zmniejszenie doświadczanego napięcia, uzyskanie lepszej samooceny.

     Dzieci zdobywają możliwość:

     • rozpoznawania treści przeżywanych emocji,
     • przeżycia i nauczenia się kontrolowanych sposobów odreagowania napięcia emocjonalnego i fizycznego,
     • poprawę koncentracji uwagi;
     • pohamowania spontanicznych reakcji;
     • przeżycia pozytywnych doświadczeń w grupie rówieśniczej;
     •  poprawy samooceny.
liczba odwiedzin: 1519