• Terapia pedagogiczna

     Zajęcia terapii pedagogicznej w naszym Przedszkolu prowadzi p. Barbara Walas posiadająca ukończone studia podyplomowe  z Terapii pedagogicznej i logopedii na Uniwersytecie Zielonogórskim.

     Cel zajęć:

     • stymulowanie rozwoju funkcji psychomotorycznych,
     • wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach dzieci,
     • eliminowanie niepowodzeń szkolnych oraz ich emocjonalnych i społecznych konsekwencji,
     • stymulacja rozwoju i korekta zaburzonych procesów poznawczych warunkujących uczenie się, obejmująca:
      • ćwiczenia orientacji przestrzennej,
      • ćwiczenia  orientacji położenia własnego ciała,
      • ćwiczenia percepcji wzrokowej i słuchowej,
      • ćwiczenia analizy i syntezy wzrokowo- -słuchowej,
      • ćwiczenia sprawności manualnej,
      • ćwiczenia rozwijania odporności emocjonalnej, motywacji do pracy, koncentracji uwagi i pamięci,
      • ćwiczenia usprawniające proces czytania i pisania z uwzględnieniem ćwiczeń na koncentrację uwagi, spostrzegawczości,
      • ćwiczenia kształtujące umiejętność porównywania, segregowania i samokontroli.

      

     LINK: Ćwiczenia i zabawy terapeutyczne

liczba odwiedzin: 1519