• Terapia integracji-sensorycznej

     Zajęcia terapaii integracji sensorycznej (SI) prowadzi w naszym Przedszkolu  p. Anita Bembnowicz-Matuszewska  oraz p. Ewa Bembnowicz posiadające certyfikaty ukończenia kursów I i II stopnia w zakresie integracji sensorycznej uprawniający do prowadzenia diagnozy, opracowywania i prowadzenia terapii; członek Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej.

     Celem terapii integracji sensorycznej jest:

     • stymulacja centralnego układu nerwowego poprzez pobudzanie receptorów zmysłowych, proces ten ma dostarczyć aparatowi sensorycznemu odpowiednią ilość i jakość bodźców, aby na ich podstawie mózg nauczył się właściwego reagowania i wykształcił prawidłowe reakcje adaptacyjne.

     Oddziaływanie terapeutyczne polega na planowym bodźcowaniu trzech podstawowych, pierwotnych zmysłów: dotyku, czucia głębokiego, równowagi, które stanowią bazę dla wykształcenia wyższych, bardziej zaawansowanych umiejętności przetwarzania sensorycznego.

     Nabycie konkretnych umiejętności nie jest celem terapii. Następuje ono jednak, jako skutek poboczny, gdy w wyniku przeprowadzonej stymulacji poprawia się integracja sensoryczna i wzmacniają procesy nerwowe, co w sposób automatyczny przekłada się na pojawienie nowych, adekwatnych reakcji i zachowań.

     Terapia integracji sensorycznej jest dla dziecka bardzo atrakcyjna, gdyż ma charakter wesołej zabawy ruchowej. Podczas tej zabawy dostarczane są dziecku takie bodźce, których najbardziej potrzebuje jego system nerwowy (co wiemy z diagnozy). Terapia ta zwana „naukową zabawą” odbywa się w przyjemnej sali wyposażonej w specjalistyczny sprzęt i pomoce do stymulacji wszystkich systemów zmysłowych. 

      

     LINK:  Ćwiczenia i zabawy z integracji sensorycznej

      

      

liczba odwiedzin: 1595