•  

     Projekt "Kożuchów dzieciom 5, dzieci przyszłości"  realizowany w ramach

     Regionalnego Programu Operacyjnego  -  Lubuskie 2020 

     //od kwietnia 2019 do marca 2020//

                                                  

     Oś priorytetowa 8: Nowoczesna edukacja

     Działanie 8.1. Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej.              

     Podziałanie 8.1.1. Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej – projekty realizowane poza formułą ZIT.

     Cel główny projektu: Wzrost jakości edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Kożuchów - Przedszkola Miejskiego Nr 1 poprzez: rozwijanie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych dz oraz podniesienie komp N-li w okresie IV/2019-III/2020


     Projekt umożliwi:


     1/ Podniesienie poziomu kompetencji kluczowych i umiejętn. uniwersalny u 145dz, w tym 2dz niepełnosp. umożliwiając im dobry start w szkole, sukcesy w kol etapach nauki a potem w pracy zawodowej


     2/ Podniesienie kompetencji zawodowych u 13 N, w tym nabycie przez nich wiedzy i umiejętności w zakresie prowadz. ciekawych, pełnych eksperymentów i doświad. zabaw ze świata przyrody, matematyki, ICT


     3/ Doposażenie bazy p-la w sprzęt i pomoce, które umożliwią wprowadz. nowatorskich rozwiązań, form i metod pracy, uatrakcyjnią zajęcia i zmotywują dz do efektywniejszej pracy: monitory interakt, laptopy z klawiat dla niepeł, labirynt i tunele wodne, narzędzia myślowe TOC "Kuferek Tajemnic", wiatrak matematyczny, szachy japońskie, pakiety pomocy do programowania/kodowania, wyposażenie do laboratoriów


                                                Proj obejmie 100% dzieci i nauczycieli z Przedszkola Miejskiego Nr 1,                                             jest odpow. na zdiag problemy dz, N i p-la

     Całkowita wartość projektu wynosi:  372 517,50zł

     w tym dofinansowanie ze środkó unijnych 316 639,88zł


      

liczba odwiedzin: 1942