• Nagłówek

    • Rada Rodziców jest społecznym organem Przedszkola, działającym na podstawie art. 83 i 84 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59).

     W skład Rady Rodziców naszego Przedszkola wchodza przedstawiciele Rodziców z 6 grup tzw. trójki grupowe. Rada działa zgodnie z ustanowionym Regulaminem, wybiera ze swego składu Prezydium Rady: przwodniczącego (-cą), skarbnika, sekretarza oraz dwie komisje:   żywieniową i rewizyjną.

     Dobrowolna składka na Radę Rodziców została ustalona podczas zebrania Rady Rodziców w dniu 14 września 2020r. i wynosi 65,00zł. od rodziny. Składkę możemy płacić w całości lub podzieloną na części u Intendentki p. Marleny Szczerbińskiej lub na konto Rady Rodziców:   

     Bank Spółdzielczy w Kożuchowie 80 9673 0007 0001 0009 2702 0001

     Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/2022

     Przewodniczący - Sławomir Błaszak

     Skarbnik - Magdalena Grocholska

     Sekretarz - Maja Hajnos

     Komisja rewizyjna: Joanna Szelążek, Agata Tolas, Iza Jaskórzyńska

     Komisja żywieniowa: Agnieszka Przypis, Małgorzata Radecka, Krzysztof Bogucki

     Członkowie - Magdalena Basior, Justyna Wychowałek, Natalia Mendel

liczba odwiedzin: 1906